Gemeente Stadskanaal (Groningen)

Contact gemeente Stadskanaal

Raadhuisplein 1, 9501 SZ STADSKANAAL (Postbus 140, 9500 AC STADSKANAAL)

Tel: 0599-631631
Email: gemeente@stadskanaal.nl
Website: http://www.stadskanaal.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Stadskanaal, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Stadskanaal. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Stadskanaal die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Stadskanaal).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Stadskanaal? Neem dan een kijkje op TipStadskanaal.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Stadskanaal. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Stadskanaal

Oppervlakte: 11.994 ha.
Aantal zetels: 23
Aantal inwoners (actueel): 31.993
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 31.993
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 32.164
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 31.851
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 31.754
Aantal burgers gemeente aug 2020: 31.581
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 31.801
Bewonersaantal mei 2018: 32.109
Aantal inwoners januari 2017: 32.252
Aantal inwoners maart 2016: 32.408
Aantal inwoners december 2015: 32.629
Aantal inwoners maart 2015: 32.693
januari 2015: 32.636
Aantal inwoners mei 2014: 32.715
januari 2014: 32.793
november 2013: 32.780
augustus 2013: 32.900
mei 2013: 32.810
2012: 33.070
Aantal inwoners jan 2010: 33.416
Aantal inwoners jan 2009: 33.430
Bevolking jan 2008: 33.817
Inwonersaantal 2007: 34.123
Inwonersaantal 2006: 34.146
Inwonersaantal 2005: 33.804
Inwonersaantal 2004: 33.708
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Groningen

Statistieken Groningen

Aantal inwoners: 582161
Oppervlakte: 296003 ha.
E-mail: info@provinciegroningen.nl
Website: http://www.provinciegroningen.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Stadskanaal? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland