Gemeente Pekela (Groningen)

Contact gemeente Pekela

Raadhuislaan 8, 9665 JD OUDE PEKELA (Postbus 20000, 9665 ZM OUDE PEKELA)

Tel: 0597-617555
Email: info@pekela.nl
Website: http://www.pekela.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Pekela, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Pekela. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Pekela die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Pekela).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Pekela? Neem dan een kijkje op TipPekela.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Pekela. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Pekela

Oppervlakte: 5.020 ha.
Aantal zetels: 15
Aantal inwoners (actueel): 12.519
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 12.519
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 12.414
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 12.196
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 12.176
Aantal burgers gemeente aug 2020: 12.172
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 12.207
Bewonersaantal mei 2018: 12.229
Aantal inwoners januari 2017: 12.517
Aantal inwoners maart 2016: 12.600
Aantal inwoners december 2015: 12.594
Aantal inwoners maart 2015: 12.677
Aantal inwoners mei 2014: 12.709
januari 2014: 12.733
november 2013: 12.704
augustus 2013: 12.723
mei 2013: 12.757
2012: 12.837
Aantal inwoners jan 2010: 13.054
Aantal inwoners jan 2009: 13.130
Bevolking jan 2008: 13.262
Inwonersaantal 2007: 13.304
Inwonersaantal 2006: 13.395
Inwonersaantal 2005: 13.449
Inwonersaantal 2004: 13.482
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Groningen

Statistieken Groningen

Aantal inwoners: 582161
Oppervlakte: 296003 ha.
E-mail: info@provinciegroningen.nl
Website: http://www.provinciegroningen.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Pekela? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland