Gemeente Oldambt (Groningen)

Contact gemeente Oldambt

Johan Modastraat 6, 9671 CD WINSCHOTEN (Postbus 175, 9670 AD WINSCHOTEN)

Tel: 0597-482000
Email: info@gemeente-oldambt.nl
Website: http://www.gemeente-oldambt.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Oldambt, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Oldambt. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Oldambt die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Oldambt).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Oldambt? Neem dan een kijkje op TipOldambt.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Oldambt. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Oldambt

Oppervlakte: 29.596 ha.
Aantal zetels: 25
Aantal inwoners (actueel): 39.421
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 39.421
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 39.033
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 38.521
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 38.277
Aantal burgers gemeente aug 2020: 38.274
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 38.121
Bewonersaantal mei 2018: 38.033
Aantal inwoners januari 2017: 38.108
Aantal inwoners maart 2016: 38.218
Aantal inwoners december 2015: 38.225
Aantal inwoners maart 2015: 38.381
Aantal inwoners mei 2014: 38.495
januari 2014: 38.558
november 2013: 38.596
augustus 2013: 38.640
mei 2013: 38.702
2012: 39.269
Aantal inwoners jan 2010: 39.486
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Groningen

Statistieken Groningen

Aantal inwoners: 582161
Oppervlakte: 296003 ha.
E-mail: info@provinciegroningen.nl
Website: http://www.provinciegroningen.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Oldambt? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland