Gemeente Midden-Groningen (Groningen)

Contact gemeente Midden-Groningen

Gorecht-Oost 157, 9603 AE HOOGEZAND (Postbus 75 9600 AB HOOGEZAND)

Tel: 0598 37 37 37
Email: gemeente@midden-groningen.nl
Website: https://www.midden-groningen.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Midden-Groningen, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Midden-Groningen. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Midden-Groningen die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Midden-Groningen).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Midden-Groningen? Neem dan een kijkje op TipMiddenGroningen.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Midden-Groningen. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Midden-Groningen

Oppervlakte: 29.577 ha.
Aantal zetels: 33
Aantal inwoners (actueel): 61.450
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 61.450
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 61.554
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 60.898
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 60.726
Aantal burgers gemeente aug 2020: 60.720
aantal inwoners 2018: 60.956
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Groningen

Statistieken Groningen

Aantal inwoners: 582161
Oppervlakte: 296003 ha.
E-mail: info@provinciegroningen.nl
Website: http://www.provinciegroningen.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Midden-Groningen? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland