Overheid in Groningen

Gemeente Zuidhorn (Groningen)

Pagina 1 van 3 (26 resultaten)

Mevr. Tineke Wisman

Functie: GriffieIn dienst sinds: december 2009 (9 jaar, 16 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Plaatsvervangend Griffier gemeenteraad Zuidhorn.

Dhr. Erwin van der Maesen de Sombreff

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: april 2009 (9 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Hoofd Ruimte & Welzijn, gemeente Zuidhorn.

2007 - 2009
Sectorhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer, gemeente Zuidhorn.

2000 - 2007
Hoofd Sociale Zaken, gemeente Zuidhorn.

Dhr. Harrie Koning

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: oktober 2015 (3 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringToelichting: De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en de eerste adviseur van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast geeft Harrie Koning als gemeentesecretaris leiding aan de ambtenaren en is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie in Zuidhorn.Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot oktober 2015 was Harrie Koning hoofd van de afdeling Openbare Werken bij de gemeente Zuidhorn.

Mevr. Jacqueline Slopsema-Terpstra

Functie: GriffierIn dienst sinds: januari 2004 (14 jaar, 11 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jacqueline Slopsema-Terpstra is raadsgriffier in de gemeenteraad van Zuidhorn.

De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Zuidhorn en de raadscommissies. Jacqueline Slopsema-Terpstra is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Taken griffier: Voorbereiding en nazorg van de vergaderingen; ondersteuning van de raad, raadscommissie en voorzitter en het zijn van contactpersoon voor vragen over de gemeenteraad.

2004 - 2009
Jacqueline Slopsema-Terpstra is raadsgriffier in de gemeenteraad van Kollumerland. 

Dhr. Henk Zwiep

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: juni 2007 (11 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Hoofd Bedrijfsvoering, gemeente Zuidhorn.
Aanverwant:2010 - heden Dhr. Henk Zwiep, Raadslid, PvdA, gemeente Borger-Odoorn

Dhr. Fred Stol

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2010 (8 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Fred Stol (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en woningbouwontwikkeling, Grondexploitatie, Plattelandsbeleid, Maatschappelijk vastgoed, Economische zaken, Recreatie en toerisme, Monumentenzorg en de Brede maatschappelijke discussie: lerende economie.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Fred Stol (CDA) heeft in zijn portefeuille: plattelandsbeleid, dorpshuizen en multifunctionele centra,coördinatie implementatie, toekomstvisie, openbare werken, infrastructuur, straten en pleinen, recreatie en toerisme, sport en verantwoordelijk voor de kunst & cultuur in de gemeente Zuidhorn.
Werkzaamheden bij de Overheid:


In januari 2018 geeft Fred Stol aan dat hij als wethouder stopt na de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Fred Stol (CDA) 1181 voorkeurstemmen. Fred Stol is lijsttrekker voor het CDA in de gemeente Zuidhorn bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. 

2006 - 2010
Fred Stol is gemeenteraadslid van het CDA, gemeente Zuidhorn (vanaf december 2009 fractievoorzitter).


Dhr. Jaap Tel

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: november 2016 (2 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Annejet Jansma

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: oktober 2015 (3 jaar, 2 maanden in dienst)

Mevr. Greetje de Vries-Leggedoor

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: oktober 2017 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Waarnemend De Vries-Leggedoor heeft in haar portefeuille: Algemene zaken en beleidscoördinatie, Organisatie en informatievoorziening, Intergemeentelijke samenwerking en herindeling, Voorlichting en interactief bestuur, Openbare orde en veiligheid, Bedrijvencontacten, Bovengemeentelijke infrastructuur, Centrumontwikkeling Zuidhorn, Bouw- en woningtoezicht, Uitvoering milieutaken, Coördinerend pfh. dienstverlening, Coördinerend pfh. handhaving, Coördinerend pfh. mensgericht werken, Coördinerend pfh. toekomstvisie en Brede maatschappelijke discussie 'herindeling'.

Mevr. Geertje Veldhuis-Veenstra

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2015-)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Vanaf december 2015 wordt Geertje Veenstra tijdelijk als raadslid vervangen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Geertje Veldhuis-Veenstra (CDA) 148 voorkeurstemmen.