Overheid in Groningen

Gemeente Zuidhorn (Groningen)

Pagina 1 van 3 (25 resultaten)

Dhr. Bert Nederveen

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Financiën, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Bert Nederveen (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Transformatie sociaal domein, Sociale zaken en maatschappelijk werk, Wmo, Gehandicaptenbeleid, Jeugd- en ouderenzorg, Gezondheidszorg, Financiën en belastingen en de Brede maatschappelijke discussie: sociaal domein.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Bert Nederveen (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Financiën en belastingen,sociale zaken en maatschappelijk werk,Wmo,gehandicaptenbeleid,jeugd- en ouderenzorg,gezondheidszorg,bibliotheekwerk en verantwoordelijk voor het onderwijs in de gemeente Zuidhorn.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bert Nederveen is lid van de commissie Werk en Inkomen (VNG).
 
1998 - 2010 
Bert Nederveen is gemeenteraadslid van de ChristenUnie (fractievoorzitter), gemeente Zuidhorn. 


Dhr. Fred Stol

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Economische Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Recreatie / Toerisme, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Fred Stol (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en woningbouwontwikkeling, Grondexploitatie, Plattelandsbeleid, Maatschappelijk vastgoed, Economische zaken, Recreatie en toerisme, Monumentenzorg en de Brede maatschappelijke discussie: lerende economie.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Fred Stol (CDA) heeft in zijn portefeuille: plattelandsbeleid, dorpshuizen en multifunctionele centra,coördinatie implementatie, toekomstvisie, openbare werken, infrastructuur, straten en pleinen, recreatie en toerisme, sport en verantwoordelijk voor de kunst & cultuur in de gemeente Zuidhorn.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Fred Stol (CDA) 1181 voorkeurstemmen. Fred Stol is lijsttrekker voor het CDA in de gemeente Zuidhorn bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. 

2006 - 2010
Fred Stol is gemeenteraadslid van het CDA, gemeente Zuidhorn (vanaf december 2009 fractievoorzitter).


Dhr. Henk Bakker

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, Cultuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare werken, Infrastructuur, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Henk Bakker (GroenLinks) heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, Milieu en duurzaamheid, Mobiliteit, Openbare werken, infrastructuur, straten en pleinen, Sportbeleid, Bibliotheekwerk, Kunst en cultuur, Bouw- en woningtoezicht, Dierenwelzijn en Coördinerend pfh. duurzaamheid.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Henk Bakker (GroenLinks) 180 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - heden Dhr. Henk Bakker, Burgemeester, CDA, gemeente Bedum2006 - 2014Dhr. Henk Bakker, Raadslid, GroenLinks, gemeente Zuidhorn2003 - heden Dhr. Henk Bakker, Hoofdafdeling, gemeente Zeewolde2002 - heden Dhr. Henk Bakker, Raadslid, Leefbaar Amsterdam, gemeente Amsterdam2001 - heden Dhr. Henk Bakker, Hoofdafdeling, gemeente Lisse

Mevr. Irene van Essen-Smilde

Functie: RaadslidPolitiek: Christenunie
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2011 (6 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Irene van Essen-Smilde (ChristenUnie) 89 voorkeurstemmen.

Dhr. Hans Schipper

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2006 (11 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Gemeenteraadslid Hans Schipper is fractievoorzitter namens de ChristenUnie in de gemeenteraad van Zuidhorn.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Hans Schipper lijsttrekker voor de ChristenUnie in de gemeente Zuidhorn. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hans Schipper (ChristenUnie) 1223 voorkeurstemmen.


Mevr. Annejet Jansma

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: oktober 2015 (1 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. René Westerhoff-Dijkinga

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD
Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2010, 2014)
Plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad VVD
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2006 (11 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Gemeenteraadslid René Westerhoff - Dijkinga is fractievoorzitter namens de VVD in de gemeenteraad van Zuidhorn.

Vanaf 2014 is René Westerhoff-Dijkinga plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.      

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft René Westerhoff-Dijkinga (VVD) 375 voorkeurstemmen.

De portefeuille van René Westerhoff-Dijkinga bestaat uit: Algemeen bestuur, Openbare orde en veiligheid, Onderwijs, Welzijn, Culuur, recreatie en toerisme Zuidhorn, Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening, Volksgezondheid en Financiën.

Aanverwant:2007 - heden Dhr. René Westerhoff-Dijkinga, Hoofdafdeling, gemeente Noordenveld

Dhr. Michiel Pellenbarg

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Michiel Pellenbarg (GroenLinks) 75 voorkeurstemmen.

Dhr. Klaas-Wybo van der Hoek

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter GroenLinks
Lijsttrekker GroenLinks (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 3

Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Klaas-Wybo van der Hoek lijsttrekker van GroenLinks in de gemeente Zuidhorn. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Klaas Wybo van der Hoek (GroenLinks) 870 voorkeurstemmen.

Raadslid Klaas-Wybo van der Hoek is fractievoorzitter van GroenLinks Zuidhorn in de gemeenteraad van Zuidhorn.


Dhr. Jan Gutman

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan Gutman (D66) 63 voorkeurstemmen.