Overheid in Groningen

Gemeente Zuidhorn (Groningen)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Dhr. Henk Bakker

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, Cultuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare werken, Infrastructuur, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Henk Bakker (GroenLinks) heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, Milieu en duurzaamheid, Mobiliteit, Openbare werken, infrastructuur, straten en pleinen, Sportbeleid, Bibliotheekwerk, Kunst en cultuur, Bouw- en woningtoezicht, Dierenwelzijn en Coördinerend pfh. duurzaamheid.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Henk Bakker (GroenLinks) 180 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - heden Dhr. Henk Bakker, Burgemeester, CDA, gemeente Bedum2006 - 2014Dhr. Henk Bakker, Raadslid, GroenLinks, gemeente Zuidhorn2003 - heden Dhr. Henk Bakker, Hoofdafdeling, gemeente Zeewolde2002 - heden Dhr. Henk Bakker, Raadslid, Leefbaar Amsterdam, gemeente Amsterdam2001 - heden Dhr. Henk Bakker, Hoofdafdeling, gemeente Lisse

Mevr. Greetje de Vries-Leggedoor

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: oktober 2017 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Waarnemend De Vries-Leggedoor heeft in haar portefeuille: Algemene zaken en beleidscoördinatie, Organisatie en informatievoorziening, Intergemeentelijke samenwerking en herindeling, Voorlichting en interactief bestuur, Openbare orde en veiligheid, Bedrijvencontacten, Bovengemeentelijke infrastructuur, Centrumontwikkeling Zuidhorn, Bouw- en woningtoezicht, Uitvoering milieutaken, Coördinerend pfh. dienstverlening, Coördinerend pfh. handhaving, Coördinerend pfh. mensgericht werken, Coördinerend pfh. toekomstvisie en Brede maatschappelijke discussie 'herindeling'.

Dhr. Harrie Koning

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: oktober 2015 (3 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringToelichting: De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en de eerste adviseur van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast geeft Harrie Koning als gemeentesecretaris leiding aan de ambtenaren en is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie in Zuidhorn.Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot oktober 2015 was Harrie Koning hoofd van de afdeling Openbare Werken bij de gemeente Zuidhorn.

Dhr. Bert Nederveen

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2010 (8 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Sociale Zaken, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Bert Nederveen (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Transformatie sociaal domein, Sociale zaken en maatschappelijk werk, Wmo, Gehandicaptenbeleid, Jeugd- en ouderenzorg, Gezondheidszorg, Financiën en belastingen en de Brede maatschappelijke discussie: sociaal domein.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Bert Nederveen (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Financiën en belastingen,sociale zaken en maatschappelijk werk,Wmo,gehandicaptenbeleid,jeugd- en ouderenzorg,gezondheidszorg,bibliotheekwerk en verantwoordelijk voor het onderwijs in de gemeente Zuidhorn.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is Bert Nederveen informateur bij de gemeente Stadskanaal.

Bert Nederveen is lid van de commissie Werk en Inkomen (VNG).
 
1998 - 2010 
Bert Nederveen is gemeenteraadslid van de ChristenUnie (fractievoorzitter), gemeente Zuidhorn. 


Dhr. Fred Stol

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2010 (8 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Fred Stol (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en woningbouwontwikkeling, Grondexploitatie, Plattelandsbeleid, Maatschappelijk vastgoed, Economische zaken, Recreatie en toerisme, Monumentenzorg en de Brede maatschappelijke discussie: lerende economie.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Fred Stol (CDA) heeft in zijn portefeuille: plattelandsbeleid, dorpshuizen en multifunctionele centra,coördinatie implementatie, toekomstvisie, openbare werken, infrastructuur, straten en pleinen, recreatie en toerisme, sport en verantwoordelijk voor de kunst & cultuur in de gemeente Zuidhorn.
Werkzaamheden bij de Overheid:


In januari 2018 geeft Fred Stol aan dat hij als wethouder stopt na de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Fred Stol (CDA) 1181 voorkeurstemmen. Fred Stol is lijsttrekker voor het CDA in de gemeente Zuidhorn bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. 

2006 - 2010
Fred Stol is gemeenteraadslid van het CDA, gemeente Zuidhorn (vanaf december 2009 fractievoorzitter).