Overheid in Groningen

Gemeente Winsum (Groningen)

Pagina 1 van 3 (21 resultaten)

Dhr. Rinus Michels

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: november 2008 (9 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Cultuur, Openbare orde en Veiligheid, Milieu / Duurzaamheid / Afval, P&O, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Burgemeester Rinus Michels (CDA) heeft in zijn portefeuille: Algemeen bestuur: Voorlichting/communicatie, informatisering/automatisering, personeel en organisatieontwikkeling, Intergemeentelijke samenwerking, Dienstverlening, Juridische Zaken, Openbare orde en veiligheid: Veiligheidsregio, Handhaving: Bouw- en woningtoezicht, milieu, horeca, gebruiksvergunningen, Kunst en cultuur: Monumenten/erfgoed, bibliotheek.

Coalitieperiode 2010-2014
Burgemeester Rinus Michels heeft in zijn portefeuille: Voorlichting / communicatie / burgerparticipatie, Informatisering / automatisering, Personeel en organisatieontwikkeling, Archief, Bestuurlijke vernieuwing, BMW-samenwerking, Dienstverlening en verantwoordelijk voor de Juridische Zaken (APV, Deregulering) in de gemeente Winsum.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Rinus Michels is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Winsum. Rinus Michels is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.
Aanverwant:2002 - 2008Dhr. Rinus Michels, Wethouder, CDA Bellingwedde, gemeente Bellingwedde

Dhr. Frank Wiertz

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: april 2017 (1 jaar, 18 dagen in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&OToelichting: Waarnemend gemeentesecretaris Winsum.

Dhr. Jelte van der Meer

Functie: GriffierIn dienst sinds: februari 2008 (10 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Raadsgriffier gemeenteraad Winsum.Werkzaamheden bij de Overheid:
Jelte van der Meer is raadsgriffier van de gemeenteraad in Winsum. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Winsum en de raadscommissies. Jelte van der Meer is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Taken griffier: Voorbereiding en nazorg van de vergaderingen; ondersteuning van de raad, raadscommissie en voorzitter en het zijn van contactpersoon voor vragen over de gemeenteraad.

De griffier van de gemeente Winsum is bereikbaar via de email: griffie@winsum.nl.
Aanverwant:1997 - 2001Dhr. Jelte van der Meer, Hoofdafdeling, gemeente Dantumadeel (Dantumadiel)

Dhr. Henk Wolters

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen Winsum
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: december 2016 (1 jaar, 4 maanden in dienst)

Dhr. Harry Jonkman

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2010-)
Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Harry Jonkman lijsttrekker van de VVD in de gemeente Winsum. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Harry Jonkman (VVD) 266 voorkeurstemmen. 
   
Gemeenteraadslid Harry Jonkman is fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Winsum. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 was Harry Jonkman lijsttrekker van VVD Winsum.


Mevr. Nannet Gijzen-van Rij

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: oktober 2016 (1 jaar, 6 maanden in dienst)

Dhr. Rolf Prummel

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2014-)
Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2014)
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Vanaf 27 september 2016 wordt Rolf Prummel als raadslid vervangen door Jellie Willemsen (i.v.m. gezondheid).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Rolf Prummel (D66) 351 voorkeurstemmen.

Dhr. Henk de Vink

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2008 (10 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Henk de Vink (PvdA) 77 voorkeurstemmen.

Dhr. Gerrit Groen

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen Winsum
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2016 (1 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Ymte Sijbrandij

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ymte Sijbrandij (CDA) 106 voorkeurstemmen.