Overheid in Groningen

Waterschap Noorderzijlvest (Groningen)

Pagina 3 van 3 (24 resultaten)

Dhr. Bob van Zanten

Functie: Db-lidPolitiek: Categorie Ongebouwd (Agrarisch)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 23 dagen in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Bestuurslid Zanten heeft zijn portefeuille: Derde loco-dijkgraaf, Muskusrattenbeheer incl. NONL samenwerkingsverband, Bodemdaling/Bodemdalingscommissie, Baggeren/baggerplan, Vergunningverlening en handhaving, Waterkwaliteit en zuivering, Waterketenintegratie, Bestuurlijk clusteroverleg en clusteroverstijgend overleg waterketen, Slibverwerking, Uniecommissie Waterketens en emissies (CWE), Bestuurlijk overleg gemeenten: Tynaarlo, Noordenveld en Ten Boer, Gemeenschappelijke regeling m.b.t. rwzi Garmerwolde en laboratorium, Molenstichting Westerkwartier en Plaatsvervanger portefeuille Bos.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2009-2015
Bestuurslid Zanten heeft als portefeuille: Waterzuivering, waterketen, Taskforce Garmerwolde, Swiss Combi, RioNoord, IBA's, Vergunningverlening / handhaving (extern), POP-west, Gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn, Landinrichting Lutjegast- Doezum, Molenstichting Westerkwartier, Uniecommissie Waterketens en emissies (CWE) en verantwoordelijk voor de Cultuurhistorie in het waterschap Noorderzijlvest.

Dhr. Jaap Vermue

Functie: Ab-lidPolitiek: Categorie Ongebouwd (Agrarisch)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 10 maanden in dienst)

Dhr. Klaas Wierenga

Functie: Ab-lidPolitiek: ChristenUnie
Aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (8 maanden in dienst)

Mevr. Joke Wouda-Majoor

Functie: Ab-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2