Overheid in Groningen

Waterschap Noorderzijlvest (Groningen)

Pagina 2 van 3 (25 resultaten)

Dhr. Henk Hut

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Geborgd Natuurterreinen
Politiek leider Geborgd Natuurterreinen
Oppositie, aantal zetels: 1


Mevr. Wilma Jongsma

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2019 (1 maand in dienst)

Dhr. Gerard Kremer

Functie: Ab-lidPolitiek: Bedrijven
Aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2019 (1 maand in dienst)

Dhr. Eisse Kruidhof

Functie: Ab-lidPolitiek: PvdA
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2019 (1 maand in dienst)

Dhr. Eisse Luitjens

Functie: Db-lidPolitiek: CDA, CU en VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2015 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bedrijfsvoering, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Eisse Luitjens heeft in zijn portefeuille: Loco-dijkgraaf, Veiligheid / zeekeringen, Regionale keringen, HWBP, Financiën, Hefpunt, Het Waterschapshuis, Bedrijfsvoering / ICT, Auditcommittee, Arbo en Veiligheid, Bestuurlijk overleg provincie Groningen, Plaatsvervanger in Crisismanagement, Uniecommissie Waterkeringen (CWK), Groningen Seaports, Marconi, Project Ecologie en Economie, Digitalisering en Plaatsvervanger portefeuille Alma.

Dhr. Bert Middel

Functie: DijkgraafPolitiek: PvdAIn dienst sinds: januari 2012 (7 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Bert Middel heeft in zijn portefeuille: Voorzittersrol, Bestuurszaken, Algemene vertegenwoordiging/representatie, Personeel & Organisatie / voorzitter GO, Crisismanagement / Calamiteiten, Lid DB plus, Veiligheidsregio Groningen (mede namens Hunze en Aas), Aardbevingendossier (EZ/NAM), Landelijk overleg Deltaprogramma, Lid Stuurgroep Deltaprogramma (zoetwater, Wadden en IJsselmeer), Lid Stuurgroep KRW-NBW/RBW 2000+, Lid Bestuurlijk Kernteam, Deltaprogramma, Communicatie, Woordvoering portefeuille-overstijgende zaken, Unie-ledenvergadering en Uniecommissie CBCF, Nederlandse Waterschapsbank, Fractievoorzittersoverleg, Lid Stichting Dijk-Weringfonds, Lid bestuur Vereniging voor Belangenbehartiging, voorzitters van Waterschappen (VBVW), Bestuurslid Vereniging van Kring van voorzitters van waterschappen (KVvW) en Lid RBO-Rijn Noord en Nedereems.

Bestuursperiode 2012-2015
Bert Middel heeft als portefeuille: Bestuurszaken, Personeel & Organisatie, Crisismanagement / Calamiteiten, VIEP, Stuurgroep KRW-NBW / RBW 2000+, Communicatie, Unie-ledenvergadering, Plaatsvervanging in DB-taken / Uniecommissies en verantwoordelijk voor Diverse externe taken in het waterschap Noorderzijlvest.

De voorzitter (dijkgraaf) dient de goede behartiging van de taken van het waterschap te bevorderen. Daarnaast vertegenwoordigt hij het waterschap in en buiten rechte en is hij op grond van de Waterschapswet bevoegd om bij omstandigheden waaronder de waterstaatkundige veiligheid ernstig gevaar loopt of dreigt te lopen alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om die veiligheid te waarborgen.

Dijkgraaf Bert Middel is voorzitter van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest.
Werkzaamheden bij de Overheid: 
Bert Middel is Tweede Kamerlid van 1989-2002.
Aanverwant:2005 - 2011Dhr. Bert Middel, Burgemeester, pvda, gemeente Smallingerland2003 - 2007Dhr. Bert Middel, Lid van de 1e kamer, PvdA, Eerste Kamer1995 - 1995Dhr. Bert Middel, Statenlid, PvdA, Provincie Drenthe1994 - 2002Dhr. Bert Middel, Lid van de 2e kamer, PvdA, Tweede Kamer1978 - 1986Dhr. Bert Middel, Raadslid, PvdA, gemeente Assen

Dhr. Elze Reitsema

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2019 (1 maand in dienst)

Dhr. Paul Tameling

Functie: Db-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst vanaf: mei 2019

Mevr. Evelien van der Kuil

Functie: Secretaris-directeurIn dienst sinds: augustus 2018 (9 maanden in dienst)
Toelichting: Waarnemend secretaris-directeur.

Dhr. Peter van Mombergen

Functie: Ab-lidPolitiek: Betaalbaar Water
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2006 (13 jaar, 1 maand in dienst)
Aanverwant:2014Dhr. Peter van Mombergen, Raadslid, Leefbaar Tynaarlo / EVZ2000, gemeente Tynaarlo