Overheid in Groningen

Waterschap Noorderzijlvest (Groningen)

Pagina 1 van 3 (23 resultaten)

Mevr. Carla Alma

Functie: Db-lidPolitiek: Water natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2008 (11 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Carla Alma heeft in haar portefeuille: Tweede loco-dijkgraaf, Watersysteem (Zuid), Grondwaterbeheer, KRW (Zuid), Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier (ZWK), Waterhuishoudingsplan Veenhuizen/Fochtelooerveen De Slokkert, Visserij, Bestuurlijk overleg hengelsportfederatie, Schouwkaarten, Peilbesluiten (Zuid), Smildegerveen, Molenstichting (Hunsingo en Fivelingo tot fusie), Cultuurhistorie (incl. waterhuish. werken + waarhuizen), Bestuurslid Groninger Monumentenfonds, Duurzaamheid, Bestuurlijk overleg Provincie Drenthe, Bestuurlijk overleg gemeenten: Leek, Marum, Zuidhorn en Grootegast, Stedelijk Water (watersystemen) / Waterpas Groningen, Internationale zaken en samenwerking, Educatie en begeleiding jeugdbestuurder, Uniecommissie Internationale zaken (Cinter) en Plaatsvervanger portefeuille Luitjens.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2009-2015    
Tweede loco-dijkgraaf Carla Alma heeft als portefeuille:
Watersysteem-zuid, Waterberging, VIEP-overleg (samen met dijkgraaf), Landinrichtingscommissie Roden-Norg, Landinrichtingscommissie Peize / Waterberging, Visserij, Grondwaterbeheer, KRW-NBW / RBW 2000+ (voor zuid), POP-Centraal / Regiopark, POP-Drenthe / afstemming waterschappen Drenthe,
Gemeenten zuid: Assen, Groningen, Haren, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Stad Groningen / Waterpas / Stedelijk Water, Waterbeheersingsplan Veenhuizen / koppeling Fochterloërveen - De Slokkert, Renovatie sluis Hut, Internationale zaken en samenwerking, Uniecommissie Watersystemen (CWS) en verantwoordelijk voor de Uniecommissie Internationaal (Cinter) vanuit het waterschap Noorderzijlvest.

Dhr. Wim van Boekel

Functie: Ab-lidPolitiek: Water natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2005 (14 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Sjoerd Schoonhoven

Functie: Ab-lidPolitiek: Water natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2000 (19 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot 2008 is Sjoerd Schoonhoven bestuurslid op persoonlijke titel.

Dhr. Paul Tameling

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 24 dagen in dienst)

Dhr. Mattheus Gorter

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 26 dagen in dienst)

Dhr. Eisse Luitjens

Functie: Db-lidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2015 (3 jaar, 12 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bedrijfsvoering, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Eisse Luitjens heeft in zijn portefeuille: Loco-dijkgraaf, Veiligheid / zeekeringen, Regionale keringen, HWBP, Financiën, Hefpunt, Het Waterschapshuis, Bedrijfsvoering / ICT, Auditcommittee, Arbo en Veiligheid, Bestuurlijk overleg provincie Groningen, Plaatsvervanger in Crisismanagement, Uniecommissie Waterkeringen (CWK), Groningen Seaports, Marconi, Project Ecologie en Economie, Digitalisering en Plaatsvervanger portefeuille Alma.

Dhr. Martin van Opijnen

Functie: Ab-lidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: september 2017 (1 jaar, 7 maanden in dienst)

Dhr. Bert Middel

Functie: DijkgraafPolitiek: PvdAIn dienst sinds: januari 2012 (7 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Bert Middel heeft in zijn portefeuille: Voorzittersrol, Bestuurszaken, Algemene vertegenwoordiging/representatie, Personeel & Organisatie / voorzitter GO, Crisismanagement / Calamiteiten, Lid DB plus, Veiligheidsregio Groningen (mede namens Hunze en Aas), Aardbevingendossier (EZ/NAM), Landelijk overleg Deltaprogramma, Lid Stuurgroep Deltaprogramma (zoetwater, Wadden en IJsselmeer), Lid Stuurgroep KRW-NBW/RBW 2000+, Lid Bestuurlijk Kernteam, Deltaprogramma, Communicatie, Woordvoering portefeuille-overstijgende zaken, Unie-ledenvergadering en Uniecommissie CBCF, Nederlandse Waterschapsbank, Fractievoorzittersoverleg, Lid Stichting Dijk-Weringfonds, Lid bestuur Vereniging voor Belangenbehartiging, voorzitters van Waterschappen (VBVW), Bestuurslid Vereniging van Kring van voorzitters van waterschappen (KVvW) en Lid RBO-Rijn Noord en Nedereems.

Bestuursperiode 2012-2015
Bert Middel heeft als portefeuille: Bestuurszaken, Personeel & Organisatie, Crisismanagement / Calamiteiten, VIEP, Stuurgroep KRW-NBW / RBW 2000+, Communicatie, Unie-ledenvergadering, Plaatsvervanging in DB-taken / Uniecommissies en verantwoordelijk voor Diverse externe taken in het waterschap Noorderzijlvest.

De voorzitter (dijkgraaf) dient de goede behartiging van de taken van het waterschap te bevorderen. Daarnaast vertegenwoordigt hij het waterschap in en buiten rechte en is hij op grond van de Waterschapswet bevoegd om bij omstandigheden waaronder de waterstaatkundige veiligheid ernstig gevaar loopt of dreigt te lopen alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om die veiligheid te waarborgen.

Dijkgraaf Bert Middel is voorzitter van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest.
Werkzaamheden bij de Overheid: 
Bert Middel is Tweede Kamerlid van 1989-2002.
Aanverwant:2005 - 2011Dhr. Bert Middel, Burgemeester, pvda, gemeente Smallingerland2003 - 2007Dhr. Bert Middel, Lid van de 1e kamer, PvdA, Eerste Kamer1995 - 1995Dhr. Bert Middel, Statenlid, PvdA, Provincie Drenthe1994 - 2002Dhr. Bert Middel, Lid van de 2e kamer, PvdA, Tweede Kamer1978 - 1986Dhr. Bert Middel, Raadslid, PvdA, gemeente Assen

Dhr. Herman Beerda

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2017-)
Politiek leider PvdA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2016 (2 jaar, 11 maanden in dienst)

Mevr. Renata Grijpstra

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Partij voor de Dieren (2015-)
Politiek leider Partij voor de Dieren
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 26 dagen in dienst)