Overheid in Groningen

Waterschap Noorderzijlvest (Groningen)

Pagina 1 van 3 (23 resultaten)

Mevr. Joke Wouda-Majoor

Functie: Ab-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2


Dhr. Klaas Wierenga

Functie: Ab-lidPolitiek: ChristenUnie
Aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (11 maanden in dienst)

Dhr. Jaap Vermue

Functie: Ab-lidPolitiek: Categorie Ongebouwd (Agrarisch)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 24 dagen in dienst)

Dhr. Bob van Zanten

Functie: Db-lidPolitiek: Categorie Ongebouwd (Agrarisch)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Bestuurslid Zanten heeft zijn portefeuille: Derde loco-dijkgraaf, Muskusrattenbeheer incl. NONL samenwerkingsverband, Bodemdaling/Bodemdalingscommissie, Baggeren/baggerplan, Vergunningverlening en handhaving, Waterkwaliteit en zuivering, Waterketenintegratie, Bestuurlijk clusteroverleg en clusteroverstijgend overleg waterketen, Slibverwerking, Uniecommissie Waterketens en emissies (CWE), Bestuurlijk overleg gemeenten: Tynaarlo, Noordenveld en Ten Boer, Gemeenschappelijke regeling m.b.t. rwzi Garmerwolde en laboratorium, Molenstichting Westerkwartier en Plaatsvervanger portefeuille Bos.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2009-2015
Bestuurslid Zanten heeft als portefeuille: Waterzuivering, waterketen, Taskforce Garmerwolde, Swiss Combi, RioNoord, IBA's, Vergunningverlening / handhaving (extern), POP-west, Gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn, Landinrichting Lutjegast- Doezum, Molenstichting Westerkwartier, Uniecommissie Waterketens en emissies (CWE) en verantwoordelijk voor de Cultuurhistorie in het waterschap Noorderzijlvest.

Dhr. Kees van Wanrooij

Functie: Ab-lidPolitiek: Categorie Bedrijven
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 24 dagen in dienst)

Dhr. Martin van Opijnen

Functie: Ab-lidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: september 2017 (1 jaar, 7 maanden in dienst)

Dhr. Peter van Mombergen

Functie: Ab-lidPolitiek: Betaalbaar Water
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2006 (13 jaar, 3 dagen in dienst)
Aanverwant:2014Dhr. Peter van Mombergen, Raadslid, Leefbaar Tynaarlo / EVZ2000, gemeente Tynaarlo

Dhr. Wim van Boekel

Functie: Ab-lidPolitiek: Water natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2005 (14 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Paul Tameling

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 24 dagen in dienst)

Dhr. René Staijen

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Algemene Waterschapspartij (2015-)
Politiek leider Algemene Waterschapspartij
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 26 dagen in dienst)