Overheid in Groningen

Waterschap Noorderzijlvest (Groningen)

Pagina 1 van 3 (23 resultaten)

Mevr. Carla Alma

Functie: Db-lidPolitiek: Water natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2008 (11 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Carla Alma heeft in haar portefeuille: Tweede loco-dijkgraaf, Watersysteem (Zuid), Grondwaterbeheer, KRW (Zuid), Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier (ZWK), Waterhuishoudingsplan Veenhuizen/Fochtelooerveen De Slokkert, Visserij, Bestuurlijk overleg hengelsportfederatie, Schouwkaarten, Peilbesluiten (Zuid), Smildegerveen, Molenstichting (Hunsingo en Fivelingo tot fusie), Cultuurhistorie (incl. waterhuish. werken + waarhuizen), Bestuurslid Groninger Monumentenfonds, Duurzaamheid, Bestuurlijk overleg Provincie Drenthe, Bestuurlijk overleg gemeenten: Leek, Marum, Zuidhorn en Grootegast, Stedelijk Water (watersystemen) / Waterpas Groningen, Internationale zaken en samenwerking, Educatie en begeleiding jeugdbestuurder, Uniecommissie Internationale zaken (Cinter) en Plaatsvervanger portefeuille Luitjens.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2009-2015    
Tweede loco-dijkgraaf Carla Alma heeft als portefeuille:
Watersysteem-zuid, Waterberging, VIEP-overleg (samen met dijkgraaf), Landinrichtingscommissie Roden-Norg, Landinrichtingscommissie Peize / Waterberging, Visserij, Grondwaterbeheer, KRW-NBW / RBW 2000+ (voor zuid), POP-Centraal / Regiopark, POP-Drenthe / afstemming waterschappen Drenthe,
Gemeenten zuid: Assen, Groningen, Haren, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Stad Groningen / Waterpas / Stedelijk Water, Waterbeheersingsplan Veenhuizen / koppeling Fochterloërveen - De Slokkert, Renovatie sluis Hut, Internationale zaken en samenwerking, Uniecommissie Watersystemen (CWS) en verantwoordelijk voor de Uniecommissie Internationaal (Cinter) vanuit het waterschap Noorderzijlvest.

Dhr. Herman Beerda

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2017-)
Politiek leider PvdA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2016 (2 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Alex Datema

Functie: Ab-lidPolitiek: Categorie Ongebouwd (Agrarisch)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Gerard Feijen

Functie: Ab-lidPolitiek: Categorie Bedrijven
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 24 dagen in dienst)

Dhr. Arie Geijsel

Functie: Ab-lidPolitiek: Categorie Ongebouwd (Agrarisch)
Coalitie, aantal zetels: 4


Dhr. Mattheus Gorter

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 26 dagen in dienst)

Mevr. Renata Grijpstra

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Partij voor de Dieren (2015-)
Politiek leider Partij voor de Dieren
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 26 dagen in dienst)

Dhr. Douwe Hollenga

Functie: Db-lidPolitiek: CDA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: februari 2017 (2 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Douwe Hollenga heeft in zijn portefeuille: Watersysteem (Noord), Beheer- en onderhoudsplan watersysteem, Peilbesluiten (Noord), KRW (Noord), RAK Appingedam-Delfzijl, Lauwersmeergebied, PBOW (Provinciaal Bestuurlijk Overleg Wetterskip Fryslân), Noordpolderzijl, Bruggen, Coördinatie schaatstochten, Vaarwegen/ nautisch beheer, Bestuurlijk overleg gemeenten: De Marne, Eemsmond, Loppersum, Winsum, Bedum, Appingedam en Delfzijl, Uniecommissie watersystemen (CWS) en Plaatsvervanger portefeuille Van Zanten.

Dhr. Wim Huisman

Functie: Ab-lidPolitiek: Christenunie
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: februari 2009 (10 jaar, 2 maanden in dienst)
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Wim Huisman, Raadslid, Gemeentebelangen Slochteren, gemeente Slochterenheden Dhr. Wim Huisman, Raadslid, Larens Behoud, gemeente Larenheden Dhr. Wim Huisman, Raadslid, ChristenUnie Winsum, gemeente Winsum

Dhr. Henk Hut

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Categorie bos en natuurterreinbeheerders
Politiek leider Categorie bos en natuurterreinbeheerders
Oppositie, aantal zetels: 1