Overheid in Groningen

Waterschap Noorderzijlvest (Groningen)

Pagina 1 van 3 (25 resultaten)

Mevr. Carla Alma

Functie: Db-lidPolitiek: Water natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 4

Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Carla Alma heeft in haar portefeuille: Tweede loco-dijkgraaf, Watersysteem (Zuid), Grondwaterbeheer, KRW (Zuid), Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier (ZWK), Waterhuishoudingsplan Veenhuizen/Fochtelooerveen De Slokkert, Visserij, Bestuurlijk overleg hengelsportfederatie, Schouwkaarten, Peilbesluiten (Zuid), Smildegerveen, Molenstichting (Hunsingo en Fivelingo tot fusie), Cultuurhistorie (incl. waterhuish. werken + waarhuizen), Bestuurslid Groninger Monumentenfonds, Duurzaamheid, Bestuurlijk overleg Provincie Drenthe, Bestuurlijk overleg gemeenten: Leek, Marum, Zuidhorn en Grootegast, Stedelijk Water (watersystemen) / Waterpas Groningen, Internationale zaken en samenwerking, Educatie en begeleiding jeugdbestuurder, Uniecommissie Internationale zaken (Cinter) en Plaatsvervanger portefeuille Luitjens.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2009-2015    
Tweede loco-dijkgraaf Carla Alma heeft als portefeuille:
Watersysteem-zuid, Waterberging, VIEP-overleg (samen met dijkgraaf), Landinrichtingscommissie Roden-Norg, Landinrichtingscommissie Peize / Waterberging, Visserij, Grondwaterbeheer, KRW-NBW / RBW 2000+ (voor zuid), POP-Centraal / Regiopark, POP-Drenthe / afstemming waterschappen Drenthe,
Gemeenten zuid: Assen, Groningen, Haren, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Stad Groningen / Waterpas / Stedelijk Water, Waterbeheersingsplan Veenhuizen / koppeling Fochterloërveen - De Slokkert, Renovatie sluis Hut, Internationale zaken en samenwerking, Uniecommissie Watersystemen (CWS) en verantwoordelijk voor de Uniecommissie Internationaal (Cinter) vanuit het waterschap Noorderzijlvest.

Dhr. Henk Boldewijn

Functie: Ab-lidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 2

Aanverwant:2014 - heden Dhr. Henk Boldewijn, Raadslid, PvdA, gemeente Amsterdam2006Dhr. Henk Boldewijn, Raadslid, PvdA Groningen, gemeente Groningen

Dhr. Jan Bos

Functie: Db-lidPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2015 (2 jaar, 7 dagen in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Jan Bos heeft in zijn portefeuille: Vierde loco-dijkgraaf, Watersysteem (Noord), Beheer- en onderhoudsplan watersysteem, Peilbesluiten (Noord), KRW (Noord), RAK Appingedam-Delfzijl, Lauwersmeergebied, PBOW (Provinciaal Bestuurlijk Overleg Wetterskip Fryslân), Noordpolderzijl, Bruggen, Coördinatie schaatstochten, Vaarwegen/ nautisch beheer, Bestuurlijk overleg gemeenten: De Marne, Eemsmond, Loppersum, Winsum, Bedum, Appingedam en Delfzijl, Uniecommissie watersystemen (CWS) en Plaatsvervanger portefeuille Van Zanten.

Dhr. Wim Brenkman

Functie: DirecteurIn dienst sinds: juli 2013 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Secretaris-directeur.

Dhr. Alex Datema

Functie: Ab-lidPolitiek: Categorie Ongebouwd (Agrarisch)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2009 (8 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Gerard Feijen

Functie: Ab-lidPolitiek: Categorie Bedrijven
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Arie Geijsel

Functie: Ab-lidPolitiek: Categorie Ongebouwd (Agrarisch)
Coalitie, aantal zetels: 4


Dhr. Mattheus Gorter

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Renata Grijpstra

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Partij voor de Dieren (2015-)
Politiek leider Partij voor de Dieren
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Henk Hoiting

Functie: Ab-lidPolitiek: Betaalbaar Water
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 28 dagen in dienst)