Overheid in Groningen

Gemeente Vlagtwedde (Groningen)

Pagina 2 van 3 (25 resultaten)

Mevr. Leontien Kompier

Functie: BurgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: september 2009 (8 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Economische Zaken, Openbare orde en Veiligheid, P&OToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Burgemeester Leontien Kompier (PvdA) heeft in haar portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid, Economische zaken (PR en acquisitie), Financiën, volksgezondheid, burger en bestuur, Personeel en organisatie.

Coalitieperiode 2010-2014
Burgemeester Leontien Kompier (PvdA) heeft in haar portefeuille: Bestuursorganen, bestuursondersteuning, financiën, lijkbezorging, burgerzaken, verkiezingen, openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, economische zaken, volksgezondheid en verantwoordelijk voor de PR-marketing in de gemeente Vlagtwedde.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Leontien Kompier is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Vlagtwedde. Leontien Kompier is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.

Dhr. René Kriek

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter GroenLinks (2015-)
Politiek leider GroenLinks
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: mei 2015 (2 jaar, 6 maanden in dienst)

Mevr. Janneke Kruiter-Draadjer

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: oktober 2004 (13 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Janneke Kruiter-Draadjer (Partij Gemeentebelangen) 270 voorkeurstemmen.

Dhr. Harm Jan Kuper

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Harm Jan Kuper (CDA) 67 voorkeurstemmen.

Dhr. Seine Lok

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2006 (11 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Ruimtelijke ordening , Sport, Cultuur, Mobiliteit, Recreatie / Toerisme, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Seine Lok (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimte: Ruimtelijke Ordening, Gebiedsontwikkeling, Groen- en Landschapsbeleid, Grondexploitatie, Plattelandsontwikkeling, Agrarische Zaken, Wonen en leefbaarheid: Volkshuisvesting, Stads- en Dorpsvernieuwing, Bouw en woningtoezicht, Wonen en Zorg (w.o. ontwikkeling Woon-Zorg- Zônes), burgerparticipatie (o.a. activerende dorpsmethode), Vergunningverlening, toezicht en handhaving, Milieu en Duurzaamheid: Milieubeleid en –beheer, Bodem, Geluidshinder, Duurzame Energie, Afval, Economische zaken: contacten bedrijfsleven, Public Relations en acquisitie, industrieterreinen, markten, overige economische zaken, Inkomen, Werk, Participatie: Activering/Re-integratie, Inkomensvoorzieningen, Werkvoorzieningsschap, Participatiewet (algemeen), Vluchtelingenwerk, Minimabeleid, Schuldhulpverlening. Seino Lok is coördinerend projectwethouder van het project Wonen en Leven en het project gebiedsvisie zandwinning Sellingerbeetse.

Seine Lok is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Vlagtwedde.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Seino Lok (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, grondexploitatie, wegen, straten & pleinen, verkeer, openbaar groen, riolering, sport, zwembaden, vormings- en ontwikkelingswerk, kunst en cultuur, recreatie en toerisme, oudheidkunde/musea en verantwoordelijk voor de openbare bibliotheek in de gemeente Vlagtwedde. Wethouder Seino Lok is de tweede locoburgemeester van de gemeente Vlagtwedde.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Seine Lok (CDA) 51 voorkeurstemmen.
Aanverwant:1998 - 2011Dhr. Seino Lok, Hoofdafdeling, gemeente Haren

Mevr. Giny Luth

Functie: WethouderPolitiek: Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: december 2014 (2 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Recreatie / Toerisme, Sport, CultuurToelichting: Bestuursperiode 2014-2018
Wethouder Giny Luth heeft in haar portefeuille: Openbare werken, Recreatie en Toerisme, Vastgoed/gemeentelijke eigendommen, Cultuur en Sport.

Giny Luth is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Vlagtwedde.

Dhr. Wietze Potze

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Wietze Potze (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Onderwijs: Openbaar- en bijzonder basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Lokaal Onderwijsbeleid, Passend Onderwijs, Onderwijshuisvesting, Leerplicht, Kinderopvang, Peuterspeelzaalwerk, Volwassenducatie, Wmo/Awbz: Decentralisatie Awbz (algemeen), Wmo, Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid, Jeugdzorg: Decentralisatie Jeugdzorg (algemeen), Jeugdactiviteiten (inclusief Jongerencentra), Begeleid Wonen jongeren, Jeugd- en Alcoholbeleid, Speelplaatsenbeleid, Welzijn: Ouderenbeleid, Vrijwilligersbeleid, Gehandicaptenbeleid, Algemeen Maatschappelijk Werk, Mantelzorg, Sociaal Cultureel Werk.

Wietze Potze is de derde locoburgemeester bij de gemeente Vlagtwedde.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Wietze Potze (PvdA) 683 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2002 - 2014Dhr. Wietze Potze, Raadslid, PvdA, gemeente Vlagtwedde

Dhr. Gerard Sanders

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2014-)
Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gerard Sanders (D66) 186 voorkeurstemmen.

Dhr. Harby Scheper

Functie: DirecteurIn dienst sinds: juni 2002 (15 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Directeur, gemeente Vlagtwedde.

1995 - 2002
Sectorhoofd maatschappelijke zaken, gemeente Vlagtwedde.

Dhr. Paul Timmermans

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Paul Timmermans (Partij Gemeentebelangen) 169 voorkeurstemmen.