Overheid in Groningen

Gemeente Vlagtwedde (Groningen)

Pagina 1 van 3 (25 resultaten)

Dhr. Hans Kastermans

Functie: GriffierIn dienst sinds: juli 2013 (4 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Raadsgriffier gemeenteraad Vlagtwedde.Werkzaamheden bij de Overheid:
Hans Kastermans is raadsgriffier van de gemeenteraad in Vlagtwedde. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Vlagtwedde en de raadscommissies. Hans Kastermans is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Dhr. Herman Zwart

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: mei 2017 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, BedrijfsvoeringWerkzaamheden bij de Overheid:
Herman Zwart is de beoogde gemeentesecretaris bij de nieuwe gemeente Westerwolde.

Dhr. Harby Scheper

Functie: DirecteurIn dienst sinds: juni 2002 (15 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Directeur, gemeente Vlagtwedde.

1995 - 2002
Sectorhoofd maatschappelijke zaken, gemeente Vlagtwedde.

Dhr. Richard Hemme

Functie: ManagerIn dienst sinds: april 2008 (9 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Manager Middelen & Advies, gemeente Vlagtwedde.

Mevr. Herma Hemmen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2016-)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Herman Hemmen is lijsttrekker bij CDA Westerwolde (22 maart 2017, gemeenteraadsverkiezingen in verband met de nieuwe gemeente Westerwolde).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Herma Hemmen (CDA) 76 voorkeurstemmen.

Dhr. Hans Wachters

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2006 (11 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hans Wachters (CDA) 117 voorkeurstemmen.

Dhr. Seine Lok

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2006 (11 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Ruimtelijke ordening , Sport, Cultuur, Mobiliteit, Recreatie / Toerisme, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Seine Lok (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimte: Ruimtelijke Ordening, Gebiedsontwikkeling, Groen- en Landschapsbeleid, Grondexploitatie, Plattelandsontwikkeling, Agrarische Zaken, Wonen en leefbaarheid: Volkshuisvesting, Stads- en Dorpsvernieuwing, Bouw en woningtoezicht, Wonen en Zorg (w.o. ontwikkeling Woon-Zorg- Zônes), burgerparticipatie (o.a. activerende dorpsmethode), Vergunningverlening, toezicht en handhaving, Milieu en Duurzaamheid: Milieubeleid en –beheer, Bodem, Geluidshinder, Duurzame Energie, Afval, Economische zaken: contacten bedrijfsleven, Public Relations en acquisitie, industrieterreinen, markten, overige economische zaken, Inkomen, Werk, Participatie: Activering/Re-integratie, Inkomensvoorzieningen, Werkvoorzieningsschap, Participatiewet (algemeen), Vluchtelingenwerk, Minimabeleid, Schuldhulpverlening. Seino Lok is coördinerend projectwethouder van het project Wonen en Leven en het project gebiedsvisie zandwinning Sellingerbeetse.

Seine Lok is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Vlagtwedde.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Seino Lok (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, grondexploitatie, wegen, straten & pleinen, verkeer, openbaar groen, riolering, sport, zwembaden, vormings- en ontwikkelingswerk, kunst en cultuur, recreatie en toerisme, oudheidkunde/musea en verantwoordelijk voor de openbare bibliotheek in de gemeente Vlagtwedde. Wethouder Seino Lok is de tweede locoburgemeester van de gemeente Vlagtwedde.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Seine Lok (CDA) 51 voorkeurstemmen.
Aanverwant:1998 - 2011Dhr. Seino Lok, Hoofdafdeling, gemeente Haren

Dhr. Harm Jan Kuper

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Harm Jan Kuper (CDA) 67 voorkeurstemmen.

Dhr. Bouwie Huiting

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: augustus 2016 (1 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Harm de Vries

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie (2014-)
Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Harm de Vries (ChristenUnie) 205 voorkeurstemmen.