Overheid in Groningen

Gemeente Vlagtwedde (Groningen)

Pagina 1 van 3 (25 resultaten)

Mevr. Giny Luth

Functie: WethouderPolitiek: Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: december 2014 (2 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Recreatie / Toerisme, Sport, CultuurToelichting: Bestuursperiode 2014-2018
Wethouder Giny Luth heeft in haar portefeuille: Openbare werken, Recreatie en Toerisme, Vastgoed/gemeentelijke eigendommen, Cultuur en Sport.

Giny Luth is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Vlagtwedde.

Dhr. Wietze Potze

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Wietze Potze (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Onderwijs: Openbaar- en bijzonder basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Lokaal Onderwijsbeleid, Passend Onderwijs, Onderwijshuisvesting, Leerplicht, Kinderopvang, Peuterspeelzaalwerk, Volwassenducatie, Wmo/Awbz: Decentralisatie Awbz (algemeen), Wmo, Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid, Jeugdzorg: Decentralisatie Jeugdzorg (algemeen), Jeugdactiviteiten (inclusief Jongerencentra), Begeleid Wonen jongeren, Jeugd- en Alcoholbeleid, Speelplaatsenbeleid, Welzijn: Ouderenbeleid, Vrijwilligersbeleid, Gehandicaptenbeleid, Algemeen Maatschappelijk Werk, Mantelzorg, Sociaal Cultureel Werk.

Wietze Potze is de derde locoburgemeester bij de gemeente Vlagtwedde.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Wietze Potze (PvdA) 683 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2002 - 2014Dhr. Wietze Potze, Raadslid, PvdA, gemeente Vlagtwedde

Dhr. Seine Lok

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2006 (11 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Ruimtelijke ordening , Sport, Cultuur, Mobiliteit, Recreatie / Toerisme, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Seine Lok (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimte: Ruimtelijke Ordening, Gebiedsontwikkeling, Groen- en Landschapsbeleid, Grondexploitatie, Plattelandsontwikkeling, Agrarische Zaken, Wonen en leefbaarheid: Volkshuisvesting, Stads- en Dorpsvernieuwing, Bouw en woningtoezicht, Wonen en Zorg (w.o. ontwikkeling Woon-Zorg- Zônes), burgerparticipatie (o.a. activerende dorpsmethode), Vergunningverlening, toezicht en handhaving, Milieu en Duurzaamheid: Milieubeleid en –beheer, Bodem, Geluidshinder, Duurzame Energie, Afval, Economische zaken: contacten bedrijfsleven, Public Relations en acquisitie, industrieterreinen, markten, overige economische zaken, Inkomen, Werk, Participatie: Activering/Re-integratie, Inkomensvoorzieningen, Werkvoorzieningsschap, Participatiewet (algemeen), Vluchtelingenwerk, Minimabeleid, Schuldhulpverlening. Seino Lok is coördinerend projectwethouder van het project Wonen en Leven en het project gebiedsvisie zandwinning Sellingerbeetse.

Seine Lok is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Vlagtwedde.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Seino Lok (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, grondexploitatie, wegen, straten & pleinen, verkeer, openbaar groen, riolering, sport, zwembaden, vormings- en ontwikkelingswerk, kunst en cultuur, recreatie en toerisme, oudheidkunde/musea en verantwoordelijk voor de openbare bibliotheek in de gemeente Vlagtwedde. Wethouder Seino Lok is de tweede locoburgemeester van de gemeente Vlagtwedde.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Seine Lok (CDA) 51 voorkeurstemmen.
Aanverwant:1998 - 2011Dhr. Seino Lok, Hoofdafdeling, gemeente Haren

Dhr. Gerard Heijne

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: november 2003 (13 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Gerard Heijne is fractievoorzitter Gemeentebelangen Vlagtwedde, gemeente Vlagtwedde.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gerard Heijne (Partij Gemeentebelangen) 141 voorkeurstemmen.


Dhr. Harm de Vries

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie (2014-)
Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Harm de Vries (ChristenUnie) 205 voorkeurstemmen.

Dhr. Wim Eilert

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2006 (11 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Wim Eilert (PvdA) 95 voorkeurstemmen.

Mevr. Herma Hemmen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2016-)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Herman Hemmen is lijsttrekker bij CDA Westerwolde (22 maart 2017, gemeenteraadsverkiezingen in verband met de nieuwe gemeente Westerwolde).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Herma Hemmen (CDA) 76 voorkeurstemmen.

Dhr. Harrie Brunen

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Harrie Brunen (Partij Gemeentebelangen) 104 voorkeurstemmen.

Mevr. Janneke Kruiter-Draadjer

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: oktober 2004 (12 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Janneke Kruiter-Draadjer (Partij Gemeentebelangen) 270 voorkeurstemmen.

Dhr. René Kriek

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter GroenLinks (2015-)
Politiek leider GroenLinks
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: mei 2015 (2 jaar, 3 maanden in dienst)