Overheid in Groningen

Gemeente Veendam (Groningen)

Pagina 3 van 4 (31 resultaten)

Mevr. Alian Spelde

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2014-)
Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2018)
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: november 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Alian Spelde (D66) 104 voorkeurstemmen.

Dhr. AriŽn Swart

Functie: GriffierIn dienst sinds: februari 2016 (2 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Ariën Swart adviseert de burgemeester, raadsleden en het presidium (= fractievoorzitters van de gemeenteraad) zowel inhoudelijk als procedureel. De griffier zit in de raadzaal naast de voorzitter en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering. De griffier geeft daarnaast leiding aan de griffie en vervult dus ook de rol van manager van de griffiemedewerkers.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van februari 2016 tot januari 2017 is Ariën Swart interim raadsgriffier Veendam.

Dhr. Sipke Swierstra

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: november 2013 (4 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Toezicht en (integrale) handhavingWerkzaamheden bij de Overheid:
Sipke Swierstra heeft in zijn portefeuille: Externe betrekkingen, Interne organisatie, Openbare orde en veiligheid en Integrale handhaving.
 
Waarnemend burgemeester Sipke Swierstra is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Veendam. Sipke Swierstra is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.

Dhr. Nick van Woerkom

Functie: RaadslidPolitiek: GemeenteBelangen Veendam
Aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2018 (1 maand in dienst)

Mevr. Lian Veenstra

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 maand in dienst)

Dhr. Jaap Velema

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: juni 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jaap Velema (D66) heeft in zijn portefeuille: Burgerparticipatie, Jeugdzorg en CJG, Welzijnsbeleid (WMO), Volksgezondheidsbeleid, Wonen met zorg en Cultuur. Jaap Velema is projectwethouder van Invoering decentralisaties jeugdzorg en WMO/AWBZ én Coördinerend wethouder invoering decentralisaties sociaal domein.

Jaap Velema is de vierde locoburgemeester bij de gemeente Veendam.
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Jaap Velema, Raadslid, D66, gemeente Hoogezand-Sappemeer2010 - 2014Dhr. Jaap Velema, Wethouder, D66, gemeente Hoogezand-Sappemeer

Dhr. Job Westerhuis

Functie: RaadslidPolitiek: GemeenteBelangen Veendam
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Job Westerhuis (GemeenteBelangen Veendam) 68 voorkeurstemmen.

Dhr. Bert Wierenga

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2018 (1 maand in dienst)

Dhr. Bert Wierenga

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2014)
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: april 2010 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Economische Zaken, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Bert Wierenga (VVD) heeft in zijn portefeuille: Werk en inkomen, Onderwijs, Wijkgericht werken en Wonen. Bert Wierenga is projectwethouder van Invoering participatiewet, Accommodatiebeleid, Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan.

Bert Wierenga is de derde locoburgemeester bij de gemeente Veendam.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Bert Wierenga heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, Cultuur, Monumenten, Beheer, Verkeer en verantwoordelijk voor het Milieu in de gemeente Veendam.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Bert Wierenga (VVD) 492 voorkeurstemmen. 

Mevr. Lies Zondag

Functie: RaadslidPolitiek: Veuruutkiek
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Lies Zondag (Veuruutkiek) 107 voorkeurstemmen.