Overheid in Groningen

Gemeente Veendam (Groningen)

Pagina 1 van 3 (30 resultaten)

Mevr. Martine Zweerts-de Jong

Functie: RaadslidPolitiek: GemeenteBelangen Veendam
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 10 maanden in dienst)

Dhr. Nico Zweerts de Jong

Functie: RaadslidPolitiek: GemeenteBelangen Veendam
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: augustus 2018 (2 jaar, 5 maanden in dienst)

Mevr. Lies Zondag

Functie: RaadslidPolitiek: Veuruutkiek
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (6 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Lies Zondag (Veuruutkiek) 107 voorkeurstemmen.

Dhr. Bert Wierenga

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2014)
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: april 2010 (10 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Bert Wierenga (VVD) heeft in zijn portefeuille: Verkeer en Vervoer, Beheer openbare ruimte, Groenbeleid, beheer water, Afvalbeleid, Duurzaamheid en Milieu.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Bert Wierenga (VVD) heeft in zijn portefeuille: Werk en inkomen, Onderwijs, Wijkgericht werken en Wonen. Bert Wierenga is projectwethouder van Invoering participatiewet, Accommodatiebeleid, Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan.

Bert Wierenga is de derde locoburgemeester bij de gemeente Veendam.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Bert Wierenga heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, Cultuur, Monumenten, Beheer, Verkeer en verantwoordelijk voor het Milieu in de gemeente Veendam.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Bert Wierenga (VVD) 492 voorkeurstemmen. 

Dhr. Job Westerhuis

Functie: RaadslidPolitiek: GemeenteBelangen Veendam
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2014 (6 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Job Westerhuis (GemeenteBelangen Veendam) 68 voorkeurstemmen.

Dhr. Nick van Woerkom

Functie: RaadslidPolitiek: GemeenteBelangen Veendam
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 10 maanden in dienst)

Dhr. Josh Tepper

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2019 (1 jaar, 7 maanden in dienst)

Dhr. Sipke Swierstra

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: november 2013 (7 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, ICT, Bedrijfsvoering, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Sipke Swierstra heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke coördinatie en bestuurlijke organisatie, Algemeen bestuurlijke en juridische aangelegenheden, Openbare Orde, Veiligheid en Handhaving, Externe betrekkingen, voorlichting en communicatie, Intergemeentelijke en grensoverschrijdende aangelegenheden, Dienstverlening, Interne organisatie en Coördinatie Mijnbouw.

Coalitieperiode 2014-2018
Sipke Swierstra heeft in zijn portefeuille: Externe betrekkingen, Interne organisatie, Openbare orde en veiligheid en Integrale handhaving.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Waarnemend burgemeester Sipke Swierstra is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Veendam. Sipke Swierstra is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.

Dhr. AriŽn Swart

Functie: GriffierIn dienst sinds: februari 2016 (4 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Ariën Swart adviseert de burgemeester, raadsleden en het presidium (= fractievoorzitters van de gemeenteraad) zowel inhoudelijk als procedureel. De griffier zit in de raadzaal naast de voorzitter en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering. De griffier geeft daarnaast leiding aan de griffie en vervult dus ook de rol van manager van de griffiemedewerkers.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van februari 2016 tot januari 2017 is Ariën Swart interim raadsgriffier Veendam.

Mevr. Alian Spelde

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2014-)
Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2018)
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: november 2014 (6 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Alian Spelde (D66) 104 voorkeurstemmen.