Overheid in Groningen

Gemeente Stadskanaal (Groningen)

Pagina 1 van 4 (33 resultaten)

Mevr. Baukje Galama

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: september 2009 (8 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Economische Zaken, Openbare orde en Veiligheid, P&O, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Burgemeester Baukje Galama (VVD) heeft in haar portefeuille: Bestuur en Dienstverlening: Bestuursorganen, Bestuurlijke coördinatie, Internationale contacten, Ontwikkelingssamenwerking, Representatie, Bestuurlijke samenwerking, Communicatie en media, Informatiebeveiliging, Juridische zaken en rechtsbescherming, Burgerzaken, Personeel en organisatie, Facilitaire zaken, Informatievoorziening en Automatisering
Integrale veiligheid: Openbare orde en veiligheid, Rampenbestrijding en crisismanagement, Politie, Brandweer, Economie: Economische zaken, Bedrijventerreinen, Detailhandel en markten, Agrarische zaken, Agenda voor de Veenkoloniën.

Coalitieperiode 2010-2014
Burgemeester Baukje Galama heeft in haar portefeuille: Bestuur en Dienstverlening: Bestuursorganen, Bestuurlijke Samenwerking, Partnerschappen & Internationale contacten, Ontwikkelingssamenwerking, Communicatie, Public Relations en Mediabeleid, Rechtsbescherming, Burgerzaken, Interne en Juridische zaken, Personeel en organisatie inclusief huisvesting, Informatievoorziening en Automatisering (Vervanger: Jan-Willem van de Kolk), Openbare Orde en Veiligheid: Politie, Brandweer, Rampenbestrijding en Crisismanagement (Vervanger: Jan-Willem van de Kolk), Economie: Economische zaken inclusief bedrijventerreinen, Markten, Agenda voor de Veenkoloniën en verantwoordelijk voor de Agrarische Zaken (Vervanger: Jan Bessembinders) in de gemeente Stadskanaal.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Baukje Galama is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W Stadskanaal) als de gemeenteraad van Stadskanaal. Baukje Galama is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.

Baukje Galama is bestuurslid bij het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB).
Aanverwant:2005 - 2009Mevr. Baukje Galama, Burgemeester, VVD, gemeente Vlielandheden Mevr. Baukje Galama, Voorzitter, VVD Groningen, Provinciale Bestuurders Politieke Partijen

Dhr. Egbert Nijenbanning

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2014-)
Politiek leider VVD (2014-)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)

Dhr. Evert Idema

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter SP
Politiek leider SP
Lijsttrekker SP (2014, 2018)
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: augustus 2013 (4 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Evert Idema is fractievoorzitter namens de SP in de gemeenteraad van Stadskanaal.

Evert Idema is partijvoorzitter van de SP-afdeling in Stadskanaal.

Dhr. Machteld Luijken

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)

Dhr. Gerrie Kremer

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: december 2014 (2 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Gerrie Kremer was eerder lid van de PvdA.

Mevr. Ellen Zeegers-Koomen

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)

Mevr. Trijnie Wanders

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)

Dhr. Theo Klinkhamer

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)

Dhr. Francis Boen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Milieu / Duurzaamheid / Afval, Welzijn, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Francis Boen (PvdA) heeft in zijn portefeuille:Welzijn: Buurtwerk, Ouderen, Jongeren (onder andere jongerencentra), Vrijwilligers, Algemeen maatschappelijk werk, Emancipatie, AZC / vluchtelingen, Inburgering, Ontwikkelingssamenwerking, Armoedebestrijding, Schuldhulpverlening Volksgezondheid: GGD /GGZ , Verslavingszorg, Streekziekenhuis, Zorg: Decentralisatie AWBZ /Wmo , gehandicaptenzorg, Begeleid wonen jongeren, Sport: Sportzaken, Binnen- en buitensportaccommodaties, Sportbegeleiding en ondersteuning.

Bestuursperiode 2014-2016
Wethouder Francis Boen (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Werk en Inkomen: Decentralisatie Participatiewet, Arbeidsmarkt, Werkvoorzieningsschap Wedeka, Inkomensvoorzieningen, Armoedebestrijding, Schuldhulpverlening
Welzijn: Buurtwerk, Ouderen, Jongeren (onder andere jongerencentra), Vrijwilligers, Algemeen maatschappelijk werk, Emancipatie, AZC / vluchtelingen, Inburgering , Volksgezondheid: GGD /GGZ , Verslavingszorg en het Streekziekenhuis.

Francis Boen is de derde locoburgemeester bij de gemeente Stadskanaal.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Francis Boen, Raadslid, PvdA, gemeente Stadskanaal

Mevr. Grietje Schipper

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)