Overheid in Groningen

Gemeente Stadskanaal (Groningen)

Pagina 1 van 4 (34 resultaten)

Dhr. Goedhart Borgesius

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Regionale samenwerking, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Goedhart Borgesius heeft in zijn portefeuille: Economie, Innovatie en Duurzaamheid: Economische zaken incl. centrumontwikkeling Stadskanaal, Bedrijventerreinen innovatie, Spoorverbinding en transferium, Verdubbeling en verbetering N366, Agenda voor de Veenkoloniën, Detailhandel en markten, Centrumplan Stadskanaal, Internationale economische contacten, Ontwikkelingssamenwerking, Duurzame energie en energiebesparing, Openbare verlichting, Toerisme en Recreatie: Toeristisch beleid, Regionale samenwerking, Milieu en Handhaving: Milieubeleid en beheer, Water en riolering, Afval, Bodem, Geluidshinder, Vergunningverlening, toezicht en handhaving, Projecten: Centrumontwikkeling Stadskanaal, Local Energy Park, Realisatie Transferium op Local Energy Park, Spoorverbinding Veendam-Stadskanaal-Emmen, Locatiemanager bedrijventerreinen Stadskanaal, Samenwerking in Innovatie (Incl. innovatiewerkplaats), Circulaire economie: van afval naar grondstof, Stadskanaal energieneutraal (nota duurzaamheid), Zonneparken,Innovatie Veenkoloniën en Waterketen.

Goedhart Borgesius is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Hans Klopstra

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)

Mevr. Linda Huizing

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf juni 2018 wordt Linda Huizing tijdelijk als raadslid vervangen (zwangerschapsverlof).

Dhr. Machteld Luijken

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter SP (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Evert Idema

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter SP
Politiek leider SP
Lijsttrekker SP (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: augustus 2013 (5 jaar, 11 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Evert Idema is fractievoorzitter namens de SP in de gemeenteraad van Stadskanaal.

Evert Idema is partijvoorzitter van de SP-afdeling in Stadskanaal.

Dhr. Nanno Lesman

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)

Mevr. Lian Veenstra

Functie: WethouderPolitiek: SP
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Sport, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Lian Veenstra heeft in haar portefeuille: Welzijn: Buurtwerk, Ouderen, Algemeen maatschappelijk werk incl. vrijwilligerswerk, Emancipatie, AZC / vluchtelingen incl. inburgering, Armoedebestrijding en schuldhulpverlening, Begraafplaatsen, Toegankelijkheidsbeleid, Volksgezondheid: Volksgezondheid, Refaja ziekenhuis, Verslavingszorg
Zorg: WMO, Begeleid wonen, Gehandicaptenzorg, Sport: Sportzaken, Binnen- en buitensportaccommodaties, Sportbegeleiding en ondersteuning, Projecten: Geïntegreerde ouderenzorg als vervolg op ‘samen oud’, Beschermd wonen en opvang, Wet maatschappelijke ondersteuning, Toezicht WMO & Jeugd, Binnensportaccommodaties / onderzoek Sporthal en Bestrijding eenzaamheid.

Lian Veenstra is de 3e locoburgemeester.

Mevr. Joelle-Maxime Ham

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)

Mevr. Grietje Schipper

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Egbert Hofstra

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)