Overheid in Groningen

Gemeente Stadskanaal (Groningen)

Pagina 1 van 4 (34 resultaten)

Dhr. Gert-Jan van der Zanden

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: oktober 2010 (10 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringWerkzaamheden bij de Overheid:
Gert-Jan van der Zanden is gemeentesecretaris van de gemeente Stadskanaal. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Stadskanaal. Ook is Gert-Jan van der Zanden algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. B&W worden in hun dagelijks werk bijgestaan en geadviseerd door deze overheidsbestuurder. De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie.

Van 2010 tot 2013 was Gert-Jan van der Zanden interim-gemeentesecretaris in de gemeente Stadskanaal.
Aanverwant:2008 - 2010Dhr. Gert-Jan van der Zanden, Gemeentesecretaris, gemeente Leerdam2007 - 2008Dhr. Gert-Jan van der Zanden, Gemeentesecretaris, gemeente Woudrichem2001 - 2007Dhr. Gert-Jan van der Zanden, Gemeentesecretaris, gemeente Bernheze

Mevr. Margré Meulman

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: juli 2013 (7 jaar, 7 maanden in dienst)
Aanverwant:2011 - 2011Mevr. Margré Meulman, Beleidsmedewerker, gemeente Bellingwedde2010 - 2010Mevr. Margré Meulman, Juridisch medewerker, gemeente Eemsmond2005 - 2010Mevr. Margré Meulman, Beleidsmedewerker, gemeente Veendam1999 - 2005Mevr. Margré Meulman, Beleidsmedewerker, gemeente Pekela

Dhr. Koen Willems

Functie: GriffierIn dienst sinds: september 2008 (12 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Raadsgriffier gemeenteraad Stadskanaal.Werkzaamheden bij de Overheid:
Koen Willems is raadsgriffier van de gemeenteraad Stadskanaal. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Stadskanaal en de raadscommissies. Koen Willems is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Taken griffier: Voorbereiding en nazorg van de vergaderingen; ondersteuning van de raad, raadscommissie en voorzitter en het zijn van contactpersoon voor vragen over de gemeenteraad.

Van november 2014 tot mei 2015 wordt Koen Willems tijdelijk vervangen (ivm ziekte).
Aanverwant:2010 - heden Dhr. Koen Willems, Griffier, gemeente Vlagtwedde

Dhr. Albert Harm Grooten

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: december 2011 (9 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Manager Middelen, gemeente Stadskanaal.

> Marktonderzoek in Stadskanaal


Werkzaamheden bij de Overheid:Voer vandaag een raadpleging of marktonderzoek uit in Stadskanaal. Klik rechts op de buttons voor meer informatie of neem telefonisch contact op.

Mevr. Leonieke Wubs

Functie: Griffie

Mevr. José Schrör-de Lange

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2015 (5 jaar, 8 maanden in dienst)

Dhr. Peter Gelling

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2021 (10 dagen in dienst)

Mevr. Merlijn Wiersema

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 8 maanden in dienst)

Mevr. Goziena Brongers-Roffel

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2015 (5 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Cultuur, Verkeer en Vervoer, Monumentaal erfgoed, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Goziena Brongers-Roffel (CDA) heeft in haar portefeuille: Ruimte en Wonen: Ruimtelijke ordening, Omgevingswet/omgevingsplan, Volkshuisvesting, Stads- en dorpsvernieuwing, Integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal, Grondexploitatie, Monumentenzorg en cultureel erfgoed,Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan, Wijkgericht werken, Speelplaatsen, Zwembaden, Omgeving en natuur: Plattelands- en landschapsontwikkeling, Openbaar groen en wegen, Natuur, Agrarische Zaken, Verkeer en Vervoer: Openbaar vervoer, Verkeersveiligheid, Cultuur: Stimulering kunst en cultuur incl. vorming, Museale zaken, Theater Geert Teis, Projecten: Omgevingswet, Regionaal Woon- en leefbaarheidsplan, Gebiedsontwikkeling Musselkanaal, Snel internet, Wijkcentrum Cereswijk, Doorontwikkeling wijkgericht werken en Zwembaden.

Goziena Brongers is de 2e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2015-2018
Goziena Brongers-Roffel (CDA) heeft in haar portefeuille: Omgeving en natuur: Plattelands- en landschapsontwikkeling, Openbaar groen en wegen, Natuur, Agrarische zaken, Verkeer en Vervoer: Openbaar vervoer, Regionale en lokale infrastructuur (spoor, weg, lucht), Verkeersveiligheid, Openbare verlichting, Milieu en Handhaving: Milieubeleid en beheer, Water en riolering, Afval, Bodem, Geluidshinder, Vergunningverlening, toezicht en handhaving, Toerisme en Recreatie: Toeristisch beleid en regionale samenwerking, Miniatuurpark, Hippisch recreatiepark, Cultuur: Stimulering kunst en cultuur, Kunstzinnig en culturele vorming, Bibliotheek, Cultuurhistorisch erfgoed en museale zaken en Theater Geert Teis.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf eind 2017 wordt Goziena Brongers tijdelijk als wethouder vervangen.