Overheid in Groningen

Gemeente Stadskanaal (Groningen)

Pagina 1 van 4 (34 resultaten)

Dhr. Jan Bessembinders

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: november 2017 (4 maanden in dienst)
Toelichting: Jan Bessembinders vervangt tijdelijk wethouder Goziena Brongers.

Dhr. Erik Bieze

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter GBS - GemeenteBelangen Stadskanaal (2018-)
Lijsttrekker GBS - GemeenteBelangen Stadskanaal (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 12 maanden in dienst)
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Erik Bieze, Wethouder, GBS - GemeenteBelangen Stadskanaal, gemeente Stadskanaal

Dhr. Gert-Jan Boels

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2015-)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
In november 2017 geeft Gert Jan Boels aan dat hij als raadslid stopt bij de volgende verkiezingen (2018).
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Gert-Jan Boels, Raadslid, CDA, gemeente Stadskanaal

Dhr. Francis Boen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Milieu / Duurzaamheid / Afval, Welzijn, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Francis Boen (PvdA) heeft in zijn portefeuille:Welzijn: Buurtwerk, Ouderen, Jongeren (onder andere jongerencentra), Vrijwilligers, Algemeen maatschappelijk werk, Emancipatie, AZC / vluchtelingen, Inburgering, Ontwikkelingssamenwerking, Armoedebestrijding, Schuldhulpverlening Volksgezondheid: GGD /GGZ , Verslavingszorg, Streekziekenhuis, Zorg: Decentralisatie AWBZ /Wmo , gehandicaptenzorg, Begeleid wonen jongeren, Sport: Sportzaken, Binnen- en buitensportaccommodaties, Sportbegeleiding en ondersteuning.

Bestuursperiode 2014-2016
Wethouder Francis Boen (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Werk en Inkomen: Decentralisatie Participatiewet, Arbeidsmarkt, Werkvoorzieningsschap Wedeka, Inkomensvoorzieningen, Armoedebestrijding, Schuldhulpverlening
Welzijn: Buurtwerk, Ouderen, Jongeren (onder andere jongerencentra), Vrijwilligers, Algemeen maatschappelijk werk, Emancipatie, AZC / vluchtelingen, Inburgering , Volksgezondheid: GGD /GGZ , Verslavingszorg en het Streekziekenhuis.

Francis Boen is de derde locoburgemeester bij de gemeente Stadskanaal.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Francis Boen, Raadslid, PvdA, gemeente Stadskanaal

Mevr. Goziena Brongers-Roffel

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2015 (2 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Recreatie / Toerisme, Landelijk gebied / Water / Natuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Cultuur, Mobiliteit, Verkeer en VervoerToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Goziena Brongers-Roffel (CDA) heeft in haar portefeuille: Omgeving en natuur: Plattelands- en landschapsontwikkeling, Openbaar groen en wegen, Natuur, Agrarische zaken, Verkeer en Vervoer: Openbaar vervoer, Regionale en lokale infrastructuur (spoor, weg, lucht), Verkeersveiligheid, Openbare verlichting, Milieu en Handhaving: Milieubeleid en beheer, Water en riolering, Afval, Bodem, Geluidshinder, Vergunningverlening, toezicht en handhaving, Toerisme en Recreatie: Toeristisch beleid en regionale samenwerking, Miniatuurpark, Hippisch recreatiepark, Cultuur: Stimulering kunst en cultuur, Kunstzinnig en culturele vorming, Bibliotheek, Cultuurhistorisch erfgoed en museale zaken en Theater Geert Teis.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf eind 2017 wordt Goziena Brongers tijdelijk als wethouder vervangen.

Dhr. Okko Dijkstra

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2010 (7 jaar, 10 maanden in dienst)

Dhr. Henk Geerdink

Functie: Hoofdafdeling
Werkzaamheden bij de Overheid:
Hoofd Bedrijfsvoering, gemeente Stadskanaal.

Dhr. Peter Gelling

Functie: WethouderPolitiek: GBS - GemeenteBelangen Stadskanaal
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Wonen en Volkshuisvesting, Evenementen en marketingToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Peter Gelling (GemeenteBelangen) heeft in zijn portefeuille: Ruimte en Wonen: Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Stads- en dorpsvernieuwing, Grondexploitatie, Monumentenzorg, Detailhandel en markten, Wijkgericht werken, Speelplaatsen
Duurzaamheid: Duurzame energie, Windenergie en Energiebesparing.

Bestuursperiode 2014-2016
Wethouder Peter Gelling (GemeenteBelangen) heeft in zijn portefeuille: Sport: Sportzaken, Binnen- en buitensportaccommodaties, Sportbegeleiding en ondersteuning, Cultuur: Stimulering kunst en cultuur, Kunstzinnige en culturele vorming, Bibliotheek, Cultuurhistorisch erfgoed en museale zaken, Theater Geert Teis, Toerisme en Recreatie: Toeristische en recreatieve zaken, Regionale samenwerking , Milieu en Duurzaamheid: Duurzame energie, Windenergie, Energiebesparing, Afval, Milieu, Water en riolering.

Peter Gelling is de vierde locoburgemeester bij de gemeente Stadskanaal.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Eind 2017 wordt Peter Gelling tijdelijk als wethouder vervangen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Peter Gelling, Raadslid, GBS - GemeenteBelangen Stadskanaal, gemeente Stadskanaal2010 - heden Dhr. Peter Gelling, Raadslid, CDA, gemeente Stadskanaal

Dhr. Peter Gelling

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 25 dagen in dienst)
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Peter Gelling, Wethouder, GBS - GemeenteBelangen Stadskanaal, gemeente Stadskanaal2010 - 2014Dhr. Peter Gelling, Raadslid, GBS - GemeenteBelangen Stadskanaal, gemeente Stadskanaal

Dhr. Johan Hamster

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Jongeren / Jeugdzorg, Belastingen, Sociale Zaken, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Onderwijs: Lokaal onderwijs, Onderwijshuisvesting, Volwasseneducatie, Leerplicht, Kinderopvang, Peuterspeelzalen Jeugd: Decentralisatie jeugdzorg, Passend onderwijs, Centrum Jeugd, Gezin en Veiligheid, Werk en Inkomen: Decentralisatie Participatiewet, Arbeidsmarkt, Werkvoorzieningsschap Wedeka, Inkomensvoorzieningen, financiën: Coördinatie begroting/meerjarenraming en jaarverslag/jaarrekening, Financiering en belegging, Belastingen en leges

Johan Hamster is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Stadskanaal.

Bestuursperiode 2014-2016
Wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: 3 decentralisaties: Coördinerend portefeuillehouder, Invoering visie op sociaal domein (toegangsmodel), Onderwijs: Lokaal onderwijs, Onderwijshuisvesting, Volwasseneducatie, Leerplicht, Kinderopvang, Peuterspeelzalen
Jeugd: Decentralisatie jeugdzorg, Passend onderwijs, Begeleid wonen jongeren, Haltbureau, Zorg: Decentralisatie AWBZ , Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid en Gehandicaptenzorg.

Bestuursperiode 2010-2014
Wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: 1 Onderwijs: Openbaar- en bijzonder onderwijs, Lokaal onderwijsbeleid, Onderwijshuisvesting (met uitzondering van Noorderpoort), Leerplicht, Kinderopvang, Peuterspeelzalen (Vervanger: Jan-Willem van de Kolk) 2 Sport: Sportbeleid, Sport stimulering en ondersteuning, Sportvoorzieningen, Binnensportaccommodaties, Buitensportaccommodaties, Zwembaden (Vervanger: Erik Bieze) 3 Jeugdbeleid en Jeugdwelzijn: Jeugdactiviteiten (inclusief Jongerencentra), Begeleid wonen jongeren, Problematiek rechtsradicale jeugd, Problematiek loverboys, Jeugd- en Alcohol-beleid, Haltbureau, Speelplaatsenbeleid (Vervanger: Jan-Willem van de Kolk) 4 Projecten: Noorderpoort en verantwoordelijk voor MFA Noord in de gemeente Stadskanaal.
Werkzaamheden bij de Overheid:


2006 - 2010 
Johan Hamster is gemeenteraadslid van de ChristenUnie (CU)-fractie Stadskanaal.