Overheid in Groningen

Gemeente Stadskanaal (Groningen)

Statistieken gemeente Stadskanaal

Oppervlakte: 11.996 ha.
Aantal zetels: 23
Aantal inwoners (actueel): 32.252
Aantal inwoners januari 2017: 32.252
Aantal inwoners maart 2016: 32.408
Aantal inwoners december 2015: 32.629
Aantal inwoners maart 2015: 32.693
januari 2015: 32.636
Aantal inwoners mei 2014: 32.715
januari 2014: 32.793
november 2013: 32.780
augustus 2013: 32.900
mei 2013: 32.810
2012: 33.070
Aantal inwoners jan 2010: 33.416
Aantal inwoners jan 2009: 33.430
Bevolking jan 2008: 33.817
Inwonersaantal 2007: 34.123
Inwonersaantal 2006: 34.146
Inwonersaantal 2005: 33.804
Inwonersaantal 2004: 33.708

Contact gemeente Stadskanaal

Raadhuisplein 1, 9501 SZ STADSKANAAL (Postbus 140, 9500 AC STADSKANAAL)
Tel 0599-631631
E-mail: gemeente@stadskanaal.nl
Website: www.stadskanaal.nl

+ meer informatie (aantal zetels en ranking)

Ranking langstzittende raadsleden
PvdA, Mevr. Monique Kroom: 7 jaarD66, Dhr. Klaas Pals: 7 jaarCDA, Dhr. Peter Gelling: 7 jaarSP, Dhr. Evert Idema: 4 jaarVVD, Dhr. Egbert Nijenbanning: 3 jaarGBS - Gemeentebelangen Stadskanaal, Mevr. Boudy Meertens: 3 jaarChristenUnie, Dhr. Bert van Beek: 3 jaarFractie Mellies, Dhr. Jur Mellies: 2 jaar

Pagina 1 van 4 (33 resultaten)

Dhr. Jan Bessembinders

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: november 2017 (1 maand in dienst)
Toelichting: Jan Bessembinders vervangt tijdelijk wethouder Goziena Brongers.

Dhr. Erik Bieze

Functie: RaadslidPolitiek: Lijsttrekker GBS - GemeenteBelangen Stadskanaal (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Erik Bieze, Wethouder, GBS - GemeenteBelangen Stadskanaal, gemeente Stadskanaal

Dhr. Gert-Jan Boels

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2015-)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
In november 2017 geeft Gert Jan Boels aan dat hij als raadslid stopt bij de volgende verkiezingen (2018).
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Gert-Jan Boels, Raadslid, CDA, gemeente Stadskanaal

Dhr. Francis Boen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Milieu / Duurzaamheid / Afval, Welzijn, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Francis Boen (PvdA) heeft in zijn portefeuille:Welzijn: Buurtwerk, Ouderen, Jongeren (onder andere jongerencentra), Vrijwilligers, Algemeen maatschappelijk werk, Emancipatie, AZC / vluchtelingen, Inburgering, Ontwikkelingssamenwerking, Armoedebestrijding, Schuldhulpverlening Volksgezondheid: GGD /GGZ , Verslavingszorg, Streekziekenhuis, Zorg: Decentralisatie AWBZ /Wmo , gehandicaptenzorg, Begeleid wonen jongeren, Sport: Sportzaken, Binnen- en buitensportaccommodaties, Sportbegeleiding en ondersteuning.

Bestuursperiode 2014-2016
Wethouder Francis Boen (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Werk en Inkomen: Decentralisatie Participatiewet, Arbeidsmarkt, Werkvoorzieningsschap Wedeka, Inkomensvoorzieningen, Armoedebestrijding, Schuldhulpverlening
Welzijn: Buurtwerk, Ouderen, Jongeren (onder andere jongerencentra), Vrijwilligers, Algemeen maatschappelijk werk, Emancipatie, AZC / vluchtelingen, Inburgering , Volksgezondheid: GGD /GGZ , Verslavingszorg en het Streekziekenhuis.

Francis Boen is de derde locoburgemeester bij de gemeente Stadskanaal.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Francis Boen, Raadslid, PvdA, gemeente Stadskanaal

Mevr. Baukje Galama

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: september 2009 (8 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Economische Zaken, Openbare orde en Veiligheid, P&O, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Burgemeester Baukje Galama (VVD) heeft in haar portefeuille: Bestuur en Dienstverlening: Bestuursorganen, Bestuurlijke coördinatie, Internationale contacten, Ontwikkelingssamenwerking, Representatie, Bestuurlijke samenwerking, Communicatie en media, Informatiebeveiliging, Juridische zaken en rechtsbescherming, Burgerzaken, Personeel en organisatie, Facilitaire zaken, Informatievoorziening en Automatisering
Integrale veiligheid: Openbare orde en veiligheid, Rampenbestrijding en crisismanagement, Politie, Brandweer, Economie: Economische zaken, Bedrijventerreinen, Detailhandel en markten, Agrarische zaken, Agenda voor de Veenkoloniën.

Coalitieperiode 2010-2014
Burgemeester Baukje Galama heeft in haar portefeuille: Bestuur en Dienstverlening: Bestuursorganen, Bestuurlijke Samenwerking, Partnerschappen & Internationale contacten, Ontwikkelingssamenwerking, Communicatie, Public Relations en Mediabeleid, Rechtsbescherming, Burgerzaken, Interne en Juridische zaken, Personeel en organisatie inclusief huisvesting, Informatievoorziening en Automatisering (Vervanger: Jan-Willem van de Kolk), Openbare Orde en Veiligheid: Politie, Brandweer, Rampenbestrijding en Crisismanagement (Vervanger: Jan-Willem van de Kolk), Economie: Economische zaken inclusief bedrijventerreinen, Markten, Agenda voor de Veenkoloniën en verantwoordelijk voor de Agrarische Zaken (Vervanger: Jan Bessembinders) in de gemeente Stadskanaal.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Baukje Galama is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W Stadskanaal) als de gemeenteraad van Stadskanaal. Baukje Galama is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.

Baukje Galama is bestuurslid bij het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB).
Aanverwant:2005 - 2009Mevr. Baukje Galama, Burgemeester, VVD, gemeente Vlielandheden Mevr. Baukje Galama, Voorzitter, VVD Groningen, Provinciale Bestuurders Politieke Partijen

Dhr. Henk Geerdink

Functie: Hoofdafdeling
Werkzaamheden bij de Overheid:
Hoofd Bedrijfsvoering, gemeente Stadskanaal.

Dhr. Peter Gelling

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 9 maanden in dienst)
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Peter Gelling, Wethouder, GBS - GemeenteBelangen Stadskanaal, gemeente Stadskanaal2010 - 2014Dhr. Peter Gelling, Raadslid, GBS - GemeenteBelangen Stadskanaal, gemeente Stadskanaal

Dhr. Johan Hamster

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Jongeren / Jeugdzorg, Belastingen, Sociale Zaken, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Onderwijs: Lokaal onderwijs, Onderwijshuisvesting, Volwasseneducatie, Leerplicht, Kinderopvang, Peuterspeelzalen Jeugd: Decentralisatie jeugdzorg, Passend onderwijs, Centrum Jeugd, Gezin en Veiligheid, Werk en Inkomen: Decentralisatie Participatiewet, Arbeidsmarkt, Werkvoorzieningsschap Wedeka, Inkomensvoorzieningen, financiën: Coördinatie begroting/meerjarenraming en jaarverslag/jaarrekening, Financiering en belegging, Belastingen en leges

Johan Hamster is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Stadskanaal.

Bestuursperiode 2014-2016
Wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: 3 decentralisaties: Coördinerend portefeuillehouder, Invoering visie op sociaal domein (toegangsmodel), Onderwijs: Lokaal onderwijs, Onderwijshuisvesting, Volwasseneducatie, Leerplicht, Kinderopvang, Peuterspeelzalen
Jeugd: Decentralisatie jeugdzorg, Passend onderwijs, Begeleid wonen jongeren, Haltbureau, Zorg: Decentralisatie AWBZ , Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid en Gehandicaptenzorg.

Bestuursperiode 2010-2014
Wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: 1 Onderwijs: Openbaar- en bijzonder onderwijs, Lokaal onderwijsbeleid, Onderwijshuisvesting (met uitzondering van Noorderpoort), Leerplicht, Kinderopvang, Peuterspeelzalen (Vervanger: Jan-Willem van de Kolk) 2 Sport: Sportbeleid, Sport stimulering en ondersteuning, Sportvoorzieningen, Binnensportaccommodaties, Buitensportaccommodaties, Zwembaden (Vervanger: Erik Bieze) 3 Jeugdbeleid en Jeugdwelzijn: Jeugdactiviteiten (inclusief Jongerencentra), Begeleid wonen jongeren, Problematiek rechtsradicale jeugd, Problematiek loverboys, Jeugd- en Alcohol-beleid, Haltbureau, Speelplaatsenbeleid (Vervanger: Jan-Willem van de Kolk) 4 Projecten: Noorderpoort en verantwoordelijk voor MFA Noord in de gemeente Stadskanaal.
Werkzaamheden bij de Overheid:


2006 - 2010 
Johan Hamster is gemeenteraadslid van de ChristenUnie (CU)-fractie Stadskanaal. 


Dhr. Albert Harm Grooten

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: december 2011 (6 jaar, 13 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Manager Middelen, gemeente Stadskanaal.

Dhr. Egbert Hofstra

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Egbert Hofstra, Raadslid, PvdA, gemeente Stadskanaal