Overheid in Groningen

Gemeente Slochteren (Groningen)

Pagina 3 van 3 (23 resultaten)

Mevr. Jannie van der Meer-Dijkstra

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD
Politiek leider VVD
Oppositie, aantal zetels: 2

Werkzaamheden bij de Overheid:


Gemeenteraadslid Jannie van der Meer - Dijkstra is fractievoorzitter namens de VVD in de gemeenteraad van Slochteren.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jannie van der Meer-Dijkstra (VVD) 170 voorkeurstemmen. 


Dhr. Stado van der Veen

Functie: GriffierIn dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Stado van der Veen is raadsgriffier van de gemeenteraad in Slochteren. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Slochteren en de raadscommissies. Stado van der Veen is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Taken griffier: Voorbereiding en nazorg van de vergaderingen; ondersteuning van de raad, raadscommissie en voorzitter en het zijn van contactpersoon voor vragen over de gemeenteraad.

Mevr. Anja Woortman

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: november 2015 (2 jaar, 20 dagen in dienst)
Portefeuille: Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Bibliotheek, Sport, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Anja Woortman heeft in haar portefeuille: Onderwijs (Stichting OPOS, Lokaal Onderwijsbeleid, Onderwijshuisvesting, Educatie, Kinderopvang en peuterspeelzalen), Cultuur (Bibliotheekwerk, Cultuureducatie, Amateurkunst, Beeldende kunst, Monumenten), Gezondheid en Sport (Gezondheidsbeleid, Sport en sportstimulering), Recreatie en Toerisme (Steendam-Schildmeergebied, Toeristische promotie, Verblijfsrecreatie, Kampeerbeleid, Toeristisch-recreatieve voorzieningen), Economische Zaken (Arbeidsmarktbeleid, Bedrijvigheid, Bedrijventerreinen), Duurzaamheid en Milieu (Duurzame huishoudens, bedrijven en overheden, Milieubeleid, Milieuvergunningen).

Anja Woortman is de derde locoburgemeester in Slochteren.