Overheid in Groningen

Gemeente Slochteren (Groningen)

Pagina 1 van 3 (23 resultaten)

Mevr. Anja Woortman

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: november 2015 (2 jaar, 20 dagen in dienst)
Portefeuille: Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Bibliotheek, Sport, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Anja Woortman heeft in haar portefeuille: Onderwijs (Stichting OPOS, Lokaal Onderwijsbeleid, Onderwijshuisvesting, Educatie, Kinderopvang en peuterspeelzalen), Cultuur (Bibliotheekwerk, Cultuureducatie, Amateurkunst, Beeldende kunst, Monumenten), Gezondheid en Sport (Gezondheidsbeleid, Sport en sportstimulering), Recreatie en Toerisme (Steendam-Schildmeergebied, Toeristische promotie, Verblijfsrecreatie, Kampeerbeleid, Toeristisch-recreatieve voorzieningen), Economische Zaken (Arbeidsmarktbeleid, Bedrijvigheid, Bedrijventerreinen), Duurzaamheid en Milieu (Duurzame huishoudens, bedrijven en overheden, Milieubeleid, Milieuvergunningen).

Anja Woortman is de derde locoburgemeester in Slochteren.

Dhr. Stado van der Veen

Functie: GriffierIn dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Stado van der Veen is raadsgriffier van de gemeenteraad in Slochteren. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Slochteren en de raadscommissies. Stado van der Veen is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Taken griffier: Voorbereiding en nazorg van de vergaderingen; ondersteuning van de raad, raadscommissie en voorzitter en het zijn van contactpersoon voor vragen over de gemeenteraad.

Mevr. Jannie van der Meer-Dijkstra

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD
Politiek leider VVD
Oppositie, aantal zetels: 2

Werkzaamheden bij de Overheid:


Gemeenteraadslid Jannie van der Meer - Dijkstra is fractievoorzitter namens de VVD in de gemeenteraad van Slochteren.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jannie van der Meer-Dijkstra (VVD) 170 voorkeurstemmen. 


Dhr. Ijsbrand van der Leeuw

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: oktober 2015 (2 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Erianne van der Burg-Versteeg

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Erianne van der Burg-Versteeg (CDA) 291 voorkeurstemmen.

Dhr. Chrétien van den Akker

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: juni 2002 (15 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Chrétien van den Akker is gemeentesecretaris van de gemeente Slochteren. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Slochteren. Ook is Chrétien van den Akker algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. B&W worden in hun dagelijks werk bijgestaan en geadviseerd door het ambtelijk apparaat.

Chrétien van den Akker is bestuurslid, AB-lid, van Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS). 

Dhr. Nico Stok

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Gemeentebelangen Slochteren (2017-)
Politiek leider Gemeentebelangen Slochteren
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: november 2016 (1 jaar, 14 dagen in dienst)
Toelichting: Nico Stok vervangt voor 4 maanden gemeenteraadslid Geke Akkerman.

Mevr. Danielle Schrör

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen Slochteren
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Danielle Schror (Gemeentebelangen Slochteren) 126 voorkeurstemmen.

Mevr. Chantal Ridderbos-Hovingh

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2015-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Chantal Ridderbos-Hovingh (PvdA) 65 voorkeurstemmen.

Dhr. Gerard Renkema

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Groenlinks/D66
Politiek leider Groenlinks/D66
Lijsttrekker Groenlinks/D66 (2014)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2002 (15 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Gerard Renkema lijsttrekker van GroenLinks/D66 in de gemeente Slochteren. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gerard Renkema (GroenLinks/D66) 473 voorkeurstemmen. 

Gemeenteraadslid Gerard Renkema is fractievoorzitter van GroenLinks / D66 in de gemeenteraad van Slochteren.

Aanverwant:2002 - 2007Dhr. Gerard Renkema, Burgemeester, CDA, gemeente Eemsmond2007 - heden Dhr. Gerard Renkema, Burgemeester, CDA, gemeente Nijkerkheden Dhr. Gerard Renkema, Wethouder, CDA Assen, gemeente Assen