Overheid in Groningen

Gemeente Slochteren (Groningen)

Pagina 1 van 6 (53 resultaten)

Mevr. Geke Akkerman-Ritsema

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Gemeentebelangen Slochteren (2014-)
Politiek leider Gemeentebelangen Slochteren
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2002 (15 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Vanaf 10 december 2016 wordt Geke Akkerman tijdelijk als raadslid vervangen in verband met ziekte.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Geke Akkerman-Ritsema (Gemeentebelangen Slochteren) 338 voorkeurstemmen.

Dhr. Klaas Boer

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Klaas Boer (ChristenUnie) 17 voorkeurstemmen.Aanverwant:2010 - 2011Dhr. Klaas Boer, Wethouder, D66 Uitgeest, gemeente Uitgeest

Dhr. Jan Jakob Boersma

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2006 (11 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Sociale Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Welzijn, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jan Jakob Boersma (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Drie decentralisaties ((Jeugdzorg, AWBZ naar WMO, Participatie)), Financiën ((Budgetcyclus en rechtmatigheid)), Landbouw, landschap en natuur ((Agrarische ondernemers, Landinrichting)), Werk en inkomen ((Inkomensvoorzieningen, Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt, BWR)) en
WMO ((Wmo-beleid, Wmo-raad)).

Jan Jabok Boersma is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Slochteren.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Jan Jakob Boersma (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Natuur en landschap buitengebied, Ruimtelijke ordening, Economische Zaken, Integrale handhaving, ICT, Financiën en vanuit de gemeente Slochteren lid van het DB GR Meerstad.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Jan Jakob Boersma lijsttrekker van de ChristenUnie in de gemeente Slochteren. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan Jakob Boersma (ChristenUnie) 969 voorkeurstemmen.

Jan Jakob Boersma is penningmeester van de Vereniging van Groninger Gemeenten (VVG).


Dhr. Fré Bos

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA
Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 1994 (23 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Raadsnestor.Werkzaamheden bij de Overheid:


Gemeenteraadslid Fré Bos is fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Slochteren.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Fré Bos (CDA) 491 voorkeurstemmen. 


Dhr. Kasper Bosker

Functie: DirecteurIn dienst gegaan: maart 1995Uit dienst sinds: augustus 2009 (14 jaar, 5 maanden in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Kasper Bosker is directeur van de afdeling Dienstverlening bij de gemeente Slochteren.
Aanverwant:2010 - heden Dhr. Kasper Bosker, Hoofdafdeling, gemeente Loppersum

Dhr. Jan Buurke

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen Slochteren
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan Buurke (Gemeentebelangen Slochteren) 208 voorkeurstemmen.

Mevr. Gerbrich Dijkstra

Functie: DirecteurIn dienst sinds: juli 2008 (9 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:

 

Gerbrich Dijkstra is directeur van de dienst Beleid en vanaf september 2012 directeur van de dienst Dienstverlening in de gemeente Slochteren.


Dhr. Kees Dontje

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
Uit dienst sinds: maart 2014
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Kees Dontje (VVD) 36 voorkeurstemmen.

Mevr. Mariska Goeree

Functie: RaadslidPolitiek: Groenlinks/D66
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst gegaan: maart 2010Uit dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst geweest)
Aanverwant:2014 - heden Mevr. Mariska Goeree, Wethouder, GroenLinks / D66, gemeente Slochteren

Mevr. Mariska Goeree

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks / D66
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: april 2014Uit dienst sinds: oktober 2015 (1 jaar, 6 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Sport, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2014-2015
Wethouder Mariska Goeree (GroenLinks / D66) heeft in haar portefeuille: Onderwijs ((Stichting OPOS, Lokaal Onderwijsbeleid, Onderwijshuisvesting, Educatie, Kinderopvang en peuterspeelzalen)), Leefbaarheid, dorpen en buitengebied ((Voorzieningen, Accommodatiebeleid, Verenigingen dorpsbelangen, Vitaal platteland, Jeugd)), Duurzaamheid, Gezondheid en sport ((Sport en sportstimulering, Gezondheidsbeleid)), Cultuur ((Bibliotheekwerk, Cultuureducatie, Amateurkunst, Beeldende kunst, Monumenten)), Recreatie en Toerisme ((Steendam-Schildmeergebied, Toeristische promotie, Verblijfsrecreatie, Kampeerbeleid, Toeristisch-recreatieve voorzieningen)), Slochterhaven en Integrale handhaving ((Milieuhandhaving: bodem, water, lucht, Ruimtelijke handhaving, Handhaving kinderopvang)).

Mariska Goeree is de derde locoburgemeester bij de gemeente Slochteren.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Mariska Goeree (GroenLinks/D66) 329 voorkeurstemmen. 
Aanverwant:2010 - 2014Mevr. Mariska Goeree, Raadslid, Groenlinks/D66, gemeente Slochteren