Overheid in Groningen

Gemeente Oldambt (Groningen)

Pagina 1 van 4 (40 resultaten)

Dhr. Erich WŁnker

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, Bedrijfsvoering, Recreatie / Toerisme, Belastingen, Sport, Burgerzaken, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Wethouder Erich Wünker (VVD) heeft in zijn portefeuille: Accommodatiebeleid (inclusief sportaccommodaties), Arbeidsmarktbeleid, Automatisering, Dienstverlening (burgerzaken en KCC), Economie, Financiën en belastingen, GRID, Grondexploitaties, Ondernemersloket, Sociale werkvoorziening, Sport, Toerisme & recreatie en Vastgoed.

Erich Wunker is de 2e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2018-2020
Wethouder Erich Wünker heeft in zijn portefeuille: Economie, Arbeidsmarktbeleid, Sport, Dienstverlening, Toerisme en recreatie.

Erich Wünker is de 3e locoburgemeester.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Erich Wünker is bestuurslid bij de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG).

Dhr. Harry Wieringa

Functie: DirecteurIn dienst sinds: oktober 2009 (11 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Tweede loco-gemeentesecretaris / lid van het directieteam Oldambt.
Clusterdirecteur maatschappelijke zaken.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2009 tot 2013 is Harry Wieringa afdelingshoofd Werk & Inkomen en 2e loco-secretaris, gemeente Oldambt.

Mevr. Marja Westerman-van Brink

Functie: GriffieIn dienst sinds: januari 2010 (11 jaar, 27 dagen in dienst)

Dhr. Johannes Wesselink

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: oktober 2018 (2 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Johannes Wesselink verving eerder tijdelijk raadslid Cor Mulder, waarna hij definitief geïnstalleerd werd als raadslid.

Dhr. Menno Visser

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: januari 2010 (11 jaar, 27 dagen in dienst)
Portefeuille: AccomodatiesToelichting: Beleidsadviseur vastgoed en accomodaties.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2010 tot 2013 is Menno Visser afdelingshoofd Samenleving bij de gemeente Oldambt.
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Menno Visser, Hoofdafdeling, gemeente De Friese Meren 2014Dhr. Menno Visser, Hoofdafdeling, gemeente De Friese Meren 2010Dhr. Menno Visser, Raadslid, D66 Haren, gemeente Haren

Dhr. Jelte van der Meer

Functie: GriffierIn dienst sinds: juni 2018 (2 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Raadsgriffier Oldambt.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van juni 2018 tot januari 2019 is Jelte van de Meer waarnemend raadsgriffier in Oldambt.

Van 2009 tot 2015 is Jelte van de Meer secretaris bij de Rekenkamercommissie bij de voormalige gemeente Franekeradeel.

Dhr. Henk van der Laan

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen Oldambt
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2020 (1 jaar, 25 dagen in dienst)

Dhr. Tim van Bostelen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2018-)
Politiek leider CDA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 10 maanden in dienst)

Dhr. Job Steijnis

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: oktober 2020 (3 maanden in dienst)

Mevr. Cora-Yfke Sikkema

Functie: BurgemeesterPolitiek: GroenLinksIn dienst sinds: januari 2019 (1 jaar, 12 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Emancipatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Burgemeester Cora-Yfke Sikkema heeft in de portefeuille: Aardbevingen, Bestuurlijke samenwerking, Communicatie, Gebiedsgericht werken, Handhaving, Internationalisering, Juridische zaken, Lokale democratie, Openbare orde en veiligheid, Personeel en organisatie.

Bestuursperiode 2019-2020
Cora-Yfke Sikkema heeft in de portefeuille: Aardbevingen, Bestuurlijke samenwerking, Communicatie, Internationalisering
Juridische zaken, Openbare orde en veiligheid.