Overheid in Groningen

Gemeente Oldambt (Groningen)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Mevr. Berlinda Aukema

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: juli 2020 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. Bard Boon

Functie: WethouderPolitiek: Partij voor het Noorden
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: januari 2010Uit dienst vanaf: februari 2021 (11 jaar, 1 maand in dienst geweest)
Portefeuille: Beheer / Onderhoud, Jongeren / Jeugdzorg, Bibliotheek, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Verkeer en Vervoer, Monumentaal erfgoed, Welzijn, Onderwijs, Evenementen en marketingToelichting: Bestuursperiode 2020-2021
Wethouder Bard Boon (Partij voor het Noorden) heeft in zijn portefeuille: Afvalbeleid, Beheer en Realisatie openbare ruimte en buitendienst, Bibliotheken, Cultureel erfgoed, Dierenwelzijn, Duurzaamheid en milieu, Gezondheidszorg, Integraal jeugdbeleid, Jeugdzorg, Kunst, cultuur en evenementen, Lokaal gezondheidsbeleid, Monumentenbeleid, Onderwijs, Water, Verkeer en vervoer.

Bard Boon is de 1e locoburgemeester in Oldambt.

Bestuursperiode 2018-2020
Wethouder Bard Boon (Partij voor het Noorden) heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, Integraal jeugdbeleid, Cultureel erfgoed, Duurzaamheid en milieu, Cultuur en evenementen & Jeugdzorg.

Bard Boon is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Bard Boon (Partij voor het Noorden) heeft in zijn portefeuille: Sociale Zaken, Drie decentralisaties, WMO, Participatiewet, Jeugdzorg, Asielzoekers/vreemdelingenbeleid, Kunst en cultuur, Onderwijs, scholing en vorming, Jeugd- en seniorenbeleid, Sport en bewegen, Gezondheidszorg/volksgezondheid, Burgerparticipatie, Vrijwilligersbeleid en inrichting dorpen en wijken.

Bard Boon is de derde locoburgemeester bij de gemeente Oldambt.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Bard Boon heeft in zijn portefeuille: Kunst en Cultuur, Onderwijs, Scholing en Vorming, Jeugd en Seniorenbeleid, Sport en Bewegen, Gezondheidszorg/Volksgezondheid, Vrijwilligersbeleid en verantwoordelijk voor de WMO in de gemeente Oldambt.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2010 tot april 2013 is wethouder Bard Boon wethouder namens GroenLinks.

2003 - 2010
Bard Boon is GroenLinks-wethouder in de voormalige gemeente Scheemda. Hij heeft als portefeuille: onderwijs, welzijn, zorg, kunst, cultuur en doelgroepenbeleid.
Aanverwant:2008 - 2010Dhr. Bard Boon, Hoofdafdeling, gemeente Delfzijl

Dhr. Gert Engelkens

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2020 (8 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Sociale Zaken, Vergunningen, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Gert Engelkens heeft in de portefeuille: Armoedebeleid, Bouwen en wonen, Diversiteitsbeleid (LHBT), Ondernemersloket (vergunningen), Ouderenbeleid, Participatiewet (inkomen), Ruimtelijke ordening, Schuldhulpverlening, Versterkingsopgave, Vrijwilligersbeleid, Zorg en welzijn.

Gert Engelkens is de 3e locoburgemeester in Oldambt.

Dhr. Jurrie Nieboer

Functie: WethouderPolitiek: Partij voor het Noorden
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst vanaf: februari 2021

Mevr. Cora-Yfke Sikkema

Functie: BurgemeesterPolitiek: GroenLinksIn dienst sinds: januari 2019 (1 jaar, 12 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Emancipatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Burgemeester Cora-Yfke Sikkema heeft in de portefeuille: Aardbevingen, Bestuurlijke samenwerking, Communicatie, Gebiedsgericht werken, Handhaving, Internationalisering, Juridische zaken, Lokale democratie, Openbare orde en veiligheid, Personeel en organisatie.

Bestuursperiode 2019-2020
Cora-Yfke Sikkema heeft in de portefeuille: Aardbevingen, Bestuurlijke samenwerking, Communicatie, Internationalisering
Juridische zaken, Openbare orde en veiligheid.

Dhr. Erich WŁnker

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, Bedrijfsvoering, Recreatie / Toerisme, Belastingen, Sport, Burgerzaken, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Wethouder Erich Wünker (VVD) heeft in zijn portefeuille: Accommodatiebeleid (inclusief sportaccommodaties), Arbeidsmarktbeleid, Automatisering, Dienstverlening (burgerzaken en KCC), Economie, Financiën en belastingen, GRID, Grondexploitaties, Ondernemersloket, Sociale werkvoorziening, Sport, Toerisme & recreatie en Vastgoed.

Erich Wunker is de 2e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2018-2020
Wethouder Erich Wünker heeft in zijn portefeuille: Economie, Arbeidsmarktbeleid, Sport, Dienstverlening, Toerisme en recreatie.

Erich Wünker is de 3e locoburgemeester.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Erich Wünker is bestuurslid bij de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG).