Overheid in Groningen

Gemeente Oldambt (Groningen)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Dhr. Bard Boon

Functie: WethouderPolitiek: Partij voor het Noorden
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2010 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Welzijn, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Bard Boon (Partij voor het Noorden) heeft in zijn portefeuille: Sociale Zaken, Drie decentralisaties, WMO, Participatiewet, Jeugdzorg, Asielzoekers/vreemdelingenbeleid, Kunst en cultuur, Onderwijs, scholing en vorming, Jeugd- en seniorenbeleid, Sport en bewegen, Gezondheidszorg/volksgezondheid, Burgerparticipatie, Vrijwilligersbeleid en inrichting dorpen en wijken.

Bard Boon is de derde locoburgemeester bij de gemeente Oldambt.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Bard Boon heeft in zijn portefeuille: Kunst en Cultuur, Onderwijs, Scholing en Vorming, Jeugd en Seniorenbeleid, Sport en Bewegen, Gezondheidszorg/Volksgezondheid, Vrijwilligersbeleid en verantwoordelijk voor de WMO in de gemeente Oldambt.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2010 tot april 2013 is wethouder Bard Boon wethouder namens GroenLinks.

2003 - 2010
Bard Boon is GroenLinks-wethouder in de voormalige gemeente Scheemda. Hij heeft als portefeuille: onderwijs, welzijn, zorg, kunst, cultuur en doelgroepenbeleid.
Aanverwant:2008 - 2010Dhr. Bard Boon, Hoofdafdeling, gemeente Delfzijl

Mevr. Laura Broekhuizen-Smit

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Infrastructuur, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Monumentaal erfgoed, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Laura Broekhuizen-Smit (PvdA) heeft in haar portefeuille: Blauwestad (gedeeld met wethouder Van den Aker in verband met infrastructuur), Ruimtelijk beleid, Bouwen en wonen, Monumentenzorg, Volkshuisvesting, Coördinatie krimp en leefbaarheid, Woon- en leefbaarheidsplan, Economische zaken, Dorps- en wijkgericht werken, milieu en afvalbeleid, vitaal buitengebied en natuur / duurzaamheid.

Laura Broekhuizen-Smit is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Oldambt.

Dhr. Herman Groothuis

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: januari 2010 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:

 

Herman Groothuis is gemeentesecretaris van de gemeente Oldambt. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Oldambt. Ook is Herman Groothuis algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. B&W worden in hun dagelijks werk bijgestaan en geadviseerd door het ambtelijk apparaat.

2009 - 2010
Herman Groothuis is projectleider van de projectorganisatie die de fusie tussen gemeente Reiderland, Scheemda en Winschoten voorbereid tot de nieuwe gemeente Oldambt.


Dhr. Pieter Smit

Functie: BurgemeesterPolitiek: D66In dienst sinds: september 2010 (7 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Vergunningen, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Burgemeester Pieter Smit (D66) heeft in zijn portefeuille: Openbare Orde, Veiligheid en Brandweer, Externe contacten, Internationale betrekkingen, Voorlichting en representatie, Burgerzaken/publiekszaken, Juridische / bestuurlijke zaken en handhaving, Vergunningverlening, Aardgaswinning, Herindeling, Afbouw Cultuurhuis en Realisatie Ziekenhuis.

Coalitieperiode 2010-2014
Burgemeester Pieter Smit heeft in zijn portefeuille: Openbare Orde, Veiligheid en Brandweer,Personeel en Organisatie,Internationale betrekkingen,Communicatie.Burgerzaken/publiekszaken,Juridische en verantwoordelijk voor de Bestuurlijke Zaken in de gemeente Oldambt.

Burgemeester Pieter Smit is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Oldambt. Pieter Smit is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 2011 is Pieter Smit dagelijks bestuurslid (DB-lid) van de Vereniging van Groninger Gemeenten (VVG). Vanaf maart 2017 is Pieter Smit voorzitter van de Vereniging van Groninger Gemeenten. Tevens is Pieter Smit lid van de commissie Bestuur en Veiligheid (VNG).

Op 1 januari 2010 ontstaat de gemeente Oldambt uit een fusie van de voormalige gemeenten Scheemda, Winschoten en Reiderland.
Aanverwant:2013 - 2013Dhr. Pieter Smit, Waarnemend burgemeester, D66 Bellingwedde, gemeente Bellingwedde2006 - 2010Dhr. Pieter Smit, Wethouder, D66, gemeente Zoetermeer

Dhr. Kees Swagerman

Functie: WethouderPolitiek: SP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, P&O, Infrastructuur, Parkeren, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Kees Swagerman (SP) heeft in zijn portefeuille: Financiën en Belastingen, Personeel en organisatie, Automatisering en ICT/GRID, Grondexploitaties/grondbeleid, Accommodatiebeleid, WSW/Synergon, verkeer, vervoer, parkeren en bereikbaarheid, onder en bovengrondse infrastructuur, Blauwestad (gedeeld met wethouder Broekhuizen).

Kees Swagerman is de vierde locoburgemeester bij de gemeente Oldambt.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Medio 2015 is Kees Swagerman benoemd tot bestuursvoorzitter van werkvoorzieningsbedrijf Synergon. Synergon is het sociale Werk- en Leerbedrijf van de gemeenten Bellingwedde, Oldambt en Pekela.
Aanverwant:2003 - heden Dhr. Kees Swagerman, Statenlid, SP, Provincie Groningen