Overheid in Groningen

Gemeente Menterwolde (Groningen)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Dhr. Jaap Borg

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2017)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: december 2015 (2 jaar, 7 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare werken, Infrastructuur, Integriteitsbeleid, Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en Vervoer, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Jaap Borg (VVD) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Ruimtelijke Ordening, Milieu | Duurzaamheid | Energie, Coördinatie handhaving, Verkeer en Vervoer, Openbare Werken, Economische zaken, Omgevingsdienst, EDR, Recreatie en Toerisme en Vluchtelingen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jaap Borg is lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen Midden-Groningen (eind 2017).

Dhr. Rein Munniksma

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: april 2015 (2 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, ICT, P&O, Regionale samenwerking, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Rein Munniksma heeft in zijn portefeuille: Openbare Orde & Veiligheid, Algemene Zaken, Personeelszaken, ICT, Communicatie, Coördinatie handhaving, LOZ / openbare geestelijke gezondheidszorg, Aardbevingsdossier, Bestuurlijke samenwerking en Interbestuurlijk Toezicht.

Rein Munniksma is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Menterwolde. Rein Munniksma is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.

Mevr. Thea van der Veen

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: december 2015 (2 jaar, 7 dagen in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Cultuur, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Thea van der Veen (PvdA) heeft in haar portefeuille: WMO/AWBZ, Jeugdzorg (inclusief DB PG&Z), Jongeren, Volksgezondheid, Volkshuisvesting, Onderwijs (jeugd), LOZ/openbare geestelijke gezondheidszorg, Kunst en Cultuur.

Mevr. Lian Veenstra

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider SP
Lijsttrekker SP (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Regionale samenwerking, Sociale Zaken, SportToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Lian Veenstra (SP) heeft in haar portefeuille: Werk en Inkomen, Participatiewet (inclusief Westerlee), Dorpshuizen, Burgerparticipatie (inclusief Dorpsraden en Vrijwilligers), Herindeling, Windenergie, Onderwijs (huisvesting), Heemtuin en Sport.

Bestuursperiode 2014-2015
Wethouder Lian Veenstra (SP) heeft in haar portefeuille: Zorg en welzijn, Werk en inkomen, Peuterspeelzalen, Jeugd en jongeren, Burgerparticipatie, Dorpshuizen en Financiën.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Lian Veenstra-Boiten (SP) 670 voorkeurstemmen.

Lian Veenstra was tevens eerder wethouder.
Aanverwant:2007 - 2014Mevr. Lian Veenstra, Statenlid, SP, Provincie Groningen

Dhr. Frank Wiertz

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: augustus 2015 (2 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringToelichting: De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en de eerste adviseur van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast geeft Frank Wiertz als gemeentesecretaris leiding aan de ambtenaren en is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie in Menterwolde.Werkzaamheden bij de Overheid:
Frank Wiertz was projectleider herindeling Midden-Groningen.