Overheid in Groningen

Gemeente Leek (Groningen)

Pagina 1 van 6 (58 resultaten)

Mevr. Els Bakker

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: november 2012Uit dienst sinds: maart 2014 (1 jaar, 4 maanden in dienst geweest)

Dhr. Denny Boersma

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Denny Boersma (D66) 55 voorkeurstemmen.

Dhr. Meindert Bouma

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie
Uit dienst sinds: oktober 2011
Werkzaamheden bij de Overheid:2e loco-burgemeester•Arbeidsmarktbeleid?sociale zaken?economische zaken?volwasseneneducatie?sociale werkvoorziening•Grondbeleid en grondzaken•Nutsbedrijven•Markt- en kermiswezen•Toezicht, controle en handhaving•IGS Leek-Roden•Centrumplannen Leek•Duurzaamheid

Mevr. Angélique Damen-Wildeboer

Functie: GriffierIn dienst gegaan: november 2012Uit dienst sinds: november 2013 (1 jaar, 0 dag in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Angélique Damen-Wildeboer is raadsgriffier van de Gemeenteraad Leek. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Leek en de raadscommissies. Angélique Damen-Wildeboer is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Taken griffier: Voorbereiding en nazorg van de vergaderingen; ondersteuning van de raad, raadscommissie en voorzitter en het zijn van contactpersoon voor vragen over de gemeenteraad.

Dhr. Bram de Groot

Functie: GriffieIn dienst gegaan: april 2014Uit dienst sinds: juli 2015 (1 jaar, 3 maanden in dienst geweest)
Toelichting: Interim medewerker griffie.

Mevr. Rita de Jager-de Boer

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: april 2006Uit dienst sinds: november 2011 (5 jaar, 7 maanden in dienst geweest)

Mevr. Siepie de Jong

Functie: BurgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst gegaan: januari 1984Uit dienst sinds: september 2005 (21 jaar, 8 maanden in dienst geweest)
Toelichting: Op het moment dat Siepie de Jong stopt als burgemeester is ze één van de langstzittende burgemeesters van Nederland.Aanverwant:1973 - 1981Mevr. Siepie de Jong, Lid van de 2e kamer, PvdA, Tweede Kamer

Dhr. Jurgen de Vries

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: maart 2014Uit dienst sinds: december 2014 (8 maanden in dienst geweest)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jurgen de Vries (GroenLinks) 56 voorkeurstemmen.

Mevr. Karin Dekker

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: oktober 2016 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: ICT, Ruimtelijke ordening , Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Verkeer en Vervoer, Monumentaal erfgoedToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Karin Dekker (GroenLinks) heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke ordening, Verkeer en vervoer, Vergunningverlening (Wabo), Milieubeleid, Monumentenbeleid, Beheer openbare ruimte inclusief Landgoed Nienoord, Afvalinzameling /-verwerking en ICT.

Mevr. Marianne Faber-Baars

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie
Oppositie, aantal zetels: 2
Uit dienst sinds: september 2011
Werkzaamheden bij de Overheid:

Fractievoorzitter ChristenUnie Leek, gemeente Leek.