Overheid in Groningen

Gemeente Hoogezand-Sappemeer (Groningen)

Pagina 1 van 4 (33 resultaten)

Mevr. Oetra Gopal

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider GroenLinks
Lijsttrekker GroenLinks (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, CultuurToelichting: Coalitieperiode 2014-2017
Wethouder Oetra Göpal heeft in haar portefeuille: Kunst, Cultuur en monumenten, Bibliotheek, Media, Reiniging, Afval, Composteerterrein, Milieu, Energie en duurzaamheid, Waterketen, Jeugdzorg, inclusief jeugdbeleid, bestuurlijk aanspreekpunt Jeugdzorg/WMO / Decentralisatie AWBZ (gezamenlijk met weth. Verschuren), OGGZ, Maatschappelijke opvang, Aanpak Huiselijk geweld en Emancipatie en ontwikkelingssamenwerking.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Oetra Gopal heeft in haar portefeuille: Financiën, belastingen, coördinerend wethouder WMO, ouderenbeleid, gehandicaptenbeleid, volksgezondheid, verslavingszorg - minderheden, emancipatie en ontwikkelingssamenwerking, kunst / cultuur en verantwoordelijk voor de monumenten in de gemeente Hoogezand - Sappemeer. Wethouder Gopal is de 5e loco-burgemeester van de gemeente Hoogezand - Sappemeer.
Werkzaamheden bij de Overheid:


In augustus 2017 geeft Oetra Göpal aan dat ze als wethouder stopt bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.
    
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Oetra Gopal (GroenLinks) 631 voorkeurstemmen. Wethouder Oetra Gopal heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010: 508 stemmen.

Oetra Gopal is lid van de commissie Gezondheid en Welzijn (VNG).


Mevr. JosÚ van Schie

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: oktober 2016 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: P&O, Recreatie / Toerisme, Sport, Toezicht en (integrale) handhaving, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2016-2017
Wethouder José van Schie (PvdA) heeft in haar portefeuille: Toerisme en recreatie, Volkshuisvesting, Woningbouwprojecten, Herstructurering, coördinerend wethouder Gorecht-west, Coördinatie Stadscentrum, Ruimtelijke Ordening, Vergunningverlening en handhaving (ODG) (exclusief Drank- en Horecawet), Geur en Geluid (in relatie tot RO en ODG), Sport, Personeel en Organisatie.

Dhr. Erik Drenth

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014, 2017)
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2017
Wethouder Erik Drenth (CDA) heeft in zijn portefeuille: Economische Zaken (inclusief ambassadeursrol), Onderwijs, Peuterspeelzaalwerk, Plattelandsbeleid / Kleine kernen, Regiovisie en Deregulering.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Erik Drenth is lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen op 22 november 2017.
    
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Erik Drenth (CDA) 630 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2013 - 2014Dhr. Erik Drenth, Raadslid, CDA, gemeente Hoogezand-Sappemeer

Dhr. Peter Verschuren

Functie: WethouderPolitiek: SP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2017
Wethouder Peter Verschuren (SP) heeft in zijn portefeuille: Participatie, inclusief deel decentralisatie, Minimabeleid, Werk en Inkomen op weg naar Uitvoeringsorganisatie, Re-integratie / BWR op weg naar Uitvoeringsorganisatie, Arbeidsmarktbeleid, WMO / Decentralisatie AWBZ, bestuurlijk aanspreekpunt Jeugdzorg/WMO / Decentralisatie AWBZ (gezamenlijk met weth. Gopal). Welzijn en Zorg, Stichting Kwartier en Welzijn / Noordermaat, Ouderenbeleid, Vrijwilligersbeleid, Mantelzorg, Minderheden, Gehandicaptenbeleid, Verslavingszorg, Andere sturing sociaal domein, Wijk- en buurtbeheer, Sociale teams, Maatschappelijk vastgoed en Burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing.
Aanverwant:2006 - 2010Dhr. Peter Verschuren, Wethouder, SP Groningen, gemeente Groningen

Dhr. Marco Metscher

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare werken, P&O, Bedrijfsvoering, Infrastructuur, Cultuur, Mobiliteit, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2017
Wethouder Marco Metscher (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Facilitair (gebouwen, DIV bodes en repro) inclusief Automatisering, Nieuwbouw Huis voor Cultuur en Bestuur, Informatisering, Personeel en Organisatie, Financiën, Belastingen, Grondbeleid, Beheer Openbare Ruimte / speelplaatsen, Verkeer / vervoer en Dienstverlening.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marco Metscher (ChristenUnie) 56 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Marco Metscher, Raadslid, ChristenUnie, gemeente Hoogezand-Sappemeer

Dhr. Peter de Jonge

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: januari 2013 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2014-2017
Waarnemend burgemeester Peter de Jonge (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Openbare Orde en veiligheid (politie, brandweer en crisismanagement), Integraal veiligheidsbeleid, Communicatie, Algemene- en juridische zaken, Kabinetszaken, Herindeling en Eems Dollard Regio.

Bestuursperiode 2013-2014
Waarnemend burgemeester Peter de Jonge heeft in zijn portefeuille: Algemene en juridisch zaken, burgerparticipatie, communicatie, crisismanagement, kabinetszaken, openbare orde en veiligheid (politie, brandweer), overkoepelende gemeentelijke visie, regiovisie, voortrekker zuidzijde, integraal veiligheidsbeleid, ambassadeursrol bij economische zaken (vooral richting de grote bedrijven)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Waarnemend burgemeester Peter de Jonge is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Hoogezand - Sapemeer. Peter de Jonge is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W. Hij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem. Van het college is Peter de Jonge wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van deze overheidsbestuurder dubbel.

Vanaf maart 2015 is Peter de Jonge voorzitter van de gezamenlijke collegevergaderingen bij de aanstaande herindeling van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde.
Aanverwant:1993 - 2011Dhr. Peter de Jonge, Burgemeester, PvdA Heerenveen, gemeente Heerenveen1988 - 1993Dhr. Peter de Jonge, Burgemeester, PvdA Halsteren, gemeente Bergen op Zoom1984 - 1988Dhr. Peter de Jonge, Wethouder, PvdA Almere, gemeente Almere

Dhr. RenÚ Rook

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Fractie Leefbaar Midden Groningen (LMG) (2015-)
Politiek leider Fractie Leefbaar Midden Groningen (LMG)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: september 2014 (3 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot 30 augustus 2017 is René Rook raadslid (fractievoorzitter) voor Roodgewoon.

Dhr. Marten Feenstra

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marten Feenstra (SP) 46 voorkeurstemmen.

Mevr. Eda Uzel-Bay

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Eda Bay (PvdA) 82 voorkeurstemmen.

Mevr. Christiane Tholen

Functie: RaadslidPolitiek: Lokaal Perspectief
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Christiane Tholen (HS Centraal!) 222 voorkeurstemmen.
   
Tot maart 2014 is Christiane Thole gemeenteraadslid van HS Centraal in de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer. Tot 5 januari 2014 was Christiane Tholen gemeenteraadslid namens de PvdA in de gemeente Hoogezand-Sappemeer.