Overheid in Groningen

Gemeente Haren (Groningen)

Pagina 1 van 3 (28 resultaten)

Mevr. Mariska Sloot

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Gezond Verstand Haren
Lijsttrekker Gezond Verstand Haren (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Ruimtelijke ordening , Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Mariska Sloot (Gezond Verstand Haren) heeft in haar portefeuille: communicatie, water (binnenstedelijk en buitenstedelijk), groen, RO, volkshuisvesting, landschap en natuur en landbouw, milieu en afval (incl. ARCG), sport, grote projecten, kleine kernen en plattelandsbeleid, Meerweg, Stationsgebied, van spoor tot steeg, nesciopark en het zwembad Scharlakenhof. Mariska Sloot is dorpswethouder van Haren (muv Oosterhaar).

Mariska Sloot is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Haren.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf november 2017 is Mariska Sloot voorzitter van de politieke partij 'Partij voor het Noorden'.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Mariska Sloot-Hohé (Gezonde Verstand Haren) 1245 voorkeurstemmen. 
Aanverwant:2010 - 2014Mevr. Mariska Sloot, Raadslid, Gezond Verstand Haren, gemeente Haren

Mevr. Mathilde Stiekema-Zweep

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2016 (1 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Recreatie / Toerisme, Belastingen, Cultuur, Mobiliteit, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Mathilde Stiekema (CDA) heeft in zijn portefeuille: financiën en belastingen, grondexploitaties, mobiliteit en bereikbaarheid, economische zaken, centrumplannen en 'ont'regelen, vastgoed, nutsbedrijven (aandeelhouder waterbedrijf), cultuur, recreatie en toerisme, dorpswethouder Glimmen en Noordlaren en ontwikkeling Haderaplein / Raadhuisplein.

Mathilde Stiekema is de derde locoburgemeester in Haren.

Dhr. Michiel Verbeek

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Onderwijs, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Michiel Verbeek (D66) heeft in zijn portefeuille: bestuurlijke toekomst, iInformatie en automatisering (voorheen ICT), onderwijs, duurzaamheid, sociaal domein, lid AVA/GEM - DHE 5/6, lid DB BWR (Bedrijf voor werk en re-integratie) en nieuwbouw Zernikecollege. Michiel Verbeek is dorpswethouder van Onnen en Oosterhaar.

Michiel Verbeek is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Haren.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Michiel Verbeek is lid van de commissie Werk en Inkomen (VNG).
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Michiel Verbeek (Democraten 66) 42 voorkeurstemmen. 
Aanverwant:1994 - 2002Dhr. Michiel Verbeek, Wethouder, D66 Haren, gemeente Haren

Dhr. Pieter van Veen

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: mei 2015 (2 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Toezicht en (integrale) handhaving, Bedrijfsvoering, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Waarnemend burgemeester Pieter van Veen heeft in zijn portefeuille: bestuurlijke- en publiekszaken, integraal veiligheidsbeleid, rampenbestrijding, politie en brandweer, bedrijfsvoering, integrale handhaving, vergunningverlening, externe betrekkingen, landinrichting q.q., vluchtelingenbeleid en allochtonenbeleid.

Dhr. Jacob Boonstra

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2016-)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jacob Boonstra (CDA) 226 voorkeurstemmen.

Mevr. Dieta Praamstra-Bos

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie
Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: oktober 2012 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Dieta Praamstra-Bos lijsttrekker van de ChristenUnie in de gemeente Haren.

Gemeenteraadslid Dieta Praamstra-Bos is fractievoorzitter van de ChristenUnie-fractie in de gemeenteraad van Haren.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Dieta Praamstra-Bos (ChristenUnie) 440 voorkeurstemmen. Dieta Praamstra-Bos heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010: 85 voorkeurstemmen.

Feb2009 - Mrt2010
Dieta Praamstra-Bos is gemeenteraadslid namens ChristenUnie Haren.

Dhr. Ton Sprenger

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA
Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Gemeenteraadslid Ton Sprenger is fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Haren. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ton Sprenger (PvdA) 561 voorkeurstemmen. Ton Sprenger heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010: 780 voorkeurstemmen.

Mevr. CÚline Fenijn

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Celine Fenijn (D66) 57 voorkeurstemmen.

Dhr. Gerrit Boersma

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: november 2016 (1 jaar, 18 dagen in dienst)

Mevr. Marjan Bachman-Mulder

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2014-)
Lijsttrekker D66 (2014)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marjan Bachman (D66) 2282 voorkeurstemmen. Marjan Bachman heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010: 199 voorkeurstemmen.