Overheid in Groningen

Gemeente Haren (Groningen)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Mevr. Madelon de Wilde

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: juni 2011 (6 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: BedrijfsvoeringToelichting: Madelon de Wilde is Algemeen Directeur / Gemeentesecretaris, gemeente Haren.Werkzaamheden bij de Overheid:


Eerder was Madelon de Wilde werkzaam bij de Provincie Overijssel (adjunct-directeur).


Mevr. Mariska Sloot

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Gezond Verstand Haren
Lijsttrekker Gezond Verstand Haren (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Ruimtelijke ordening , Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Mariska Sloot (Gezond Verstand Haren) heeft in haar portefeuille: communicatie, water (binnenstedelijk en buitenstedelijk), groen, RO, volkshuisvesting, landschap en natuur en landbouw, milieu en afval (incl. ARCG), sport, grote projecten, kleine kernen en plattelandsbeleid, Meerweg, Stationsgebied, van spoor tot steeg, nesciopark en het zwembad Scharlakenhof. Mariska Sloot is dorpswethouder van Haren (muv Oosterhaar).

Mariska Sloot is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Haren.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf november 2017 is Mariska Sloot voorzitter van de politieke partij 'Partij voor het Noorden'.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Mariska Sloot-Hohé (Gezonde Verstand Haren) 1245 voorkeurstemmen. 
Aanverwant:2010 - 2014Mevr. Mariska Sloot, Raadslid, Gezond Verstand Haren, gemeente Haren

Mevr. Mathilde Stiekema-Zweep

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2016 (1 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Recreatie / Toerisme, Belastingen, Cultuur, Mobiliteit, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Mathilde Stiekema (CDA) heeft in zijn portefeuille: financiën en belastingen, grondexploitaties, mobiliteit en bereikbaarheid, economische zaken, centrumplannen en 'ont'regelen, vastgoed, nutsbedrijven (aandeelhouder waterbedrijf), cultuur, recreatie en toerisme, dorpswethouder Glimmen en Noordlaren en ontwikkeling Haderaplein / Raadhuisplein.

Mathilde Stiekema is de derde locoburgemeester in Haren.

Dhr. Pieter van Veen

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: mei 2015 (2 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Toezicht en (integrale) handhaving, Bedrijfsvoering, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Waarnemend burgemeester Pieter van Veen heeft in zijn portefeuille: bestuurlijke- en publiekszaken, integraal veiligheidsbeleid, rampenbestrijding, politie en brandweer, bedrijfsvoering, integrale handhaving, vergunningverlening, externe betrekkingen, landinrichting q.q., vluchtelingenbeleid en allochtonenbeleid.

Dhr. Michiel Verbeek

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Onderwijs, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Michiel Verbeek (D66) heeft in zijn portefeuille: bestuurlijke toekomst, iInformatie en automatisering (voorheen ICT), onderwijs, duurzaamheid, sociaal domein, lid AVA/GEM - DHE 5/6, lid DB BWR (Bedrijf voor werk en re-integratie) en nieuwbouw Zernikecollege. Michiel Verbeek is dorpswethouder van Onnen en Oosterhaar.

Michiel Verbeek is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Haren.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Michiel Verbeek is lid van de commissie Werk en Inkomen (VNG).
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Michiel Verbeek (Democraten 66) 42 voorkeurstemmen. 
Aanverwant:1994 - 2002Dhr. Michiel Verbeek, Wethouder, D66 Haren, gemeente Haren