Overheid in Groningen

Gemeente Groningen (Groningen)

Pagina 1 van 8 (74 resultaten)

Dhr. Philip Broeksma

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: februari 2019 (1 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Philip Broeksma heeft in zijn portefeuille: Verkeer & Vervoer, Energietransitie, Digitale innovatie & ICT en Dorpswethouder Haren: Glimmen, Haren, Noordlaren, Onnen.

Dhr. Roeland van der Schaaf

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: oktober 2012 (8 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Ruimtelijke ordening , Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Wijkvernieuwing, Versterking & Herstel, Grondzaken, Maatschappelijk Vastgoed, Revitalisering stadhuis en Wijkwethouder Centrum. Vanaf april 2020 is Roeland van der Schaaf eerste loco-burgemeester in Groningen.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Arbeidsmarkt en Aanpak Jeugdwerkloosheid, Gebiedsgericht werken (sociaal en fysiek), Maatschappelijk vastgoed, Stadsontwikkeling, Wonen, Monumenten, Grondzaken en Ouderen.

Bestuursperiode 2012-2014
Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Fysieke wijkvernieuwing, Grondzaken, Monumenten en verantwoordelijk voor de Cultuurverandering in de gemeente Groningen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Roeland van der Schaaf is lid van de commissie Ruimte en Wonen (VNG).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Roeland van der Schaaf lijsttrekker van de PvdA in de gemeente Groningen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Roeland van der Schaaf (PvdA) 5800 voorkeurstemmen.
   
Tot oktober 2012 was Roeland van der Schaaf gemeenteraadslid van PvdA Groningen.

Roeland van der Schaaf heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010: 109 voorkeurstemmen.

Mevr. Carine Bloemhoff

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: februari 2019 (1 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Sociale Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Carine Bloemhoff heeft in haar portefeuille: Onderwijs, Werk & Participatie, Arbeidsmarktbeleid, Accommodatiebeleid en Wijkwethouder Oude Wijken.

Mevr. Inge Jongman

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: februari 2019 (1 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Inge Jongman heeft in haar portefeuille: Zorg & Welzijn, Dorpenbeleid, Landbouw, Natuur, Ecologie & Dierenwelzijn, Sport en Dorpswethouder Ten Boer: Garmerwolde, Lellens, Sint Annen, Ten Boer, Ten Post, Thesinge, Winneweer, Wittewierum & Woltersum.

Mevr. Isabelle Diks

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: april 2020 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Isabelle Diks heeft in de portefeuille: Verbinding sociaal domein, Zorg & Veiligheid, Jeugd & Jeugdhulp, Volksgezondheid, Inkomen & Schulden en Wijkwethouder Oost.

Dhr. Paul de Rook

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (6 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, P&O, Recreatie / Toerisme, Cultuur, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Paul de Rook (D66) heeft in zijn portefeuille: Financiën, P&O, Publieke Dienstverlening, Economie & Innovatie, Marktwezen, Internationale Handel & Samenwerking, Toerisme & Recreatie, Cultuur, Gebiedsgericht werken & Democratische vernieuwing en Wijkwethouder West.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Paul de Rook (D66) heeft in zijn portefeuille: Verkeer en Vervoer, Cultuur, Grote Markt Oostzijde / Groninger Forum en Sport.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Paul de Rook is genomineerd voor Beste Lokale Bestuurder 2015 (Binnenlands Bestuur).
  
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Paul de Rook (D66) 910 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Paul de Rook, Raadslid, D66, gemeente Groningen

Mevr. Glimina Chakor

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: februari 2019 (1 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Bedrijfsvoering, Wonen en Volkshuisvesting, Emancipatie, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Glimina Chakor heeft in de portefeuille: Stadsbeheer & Reiniging, Groen & Klimaatadaptatie, Duurzaamheid & Circulaire Economie, Inkoop, Integratie & emancipatie, Laaggeletterdheid, Toegankelijkheid, Evenementen en Wijkwethouder Zuid.

Mevr. Ietje Jacobs-Setz

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2019-)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2019 (2 jaar, 27 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Sinds 2014 zat Ietje Jacobs-Setz in de gemeenteraad van de voormalige gemeente Haren, sinds januari 2016 als fractievoorzitter. Na de samenvoeging van de gemeente Haren met de gemeente Groningen kwam Ietje Jacobs-Setz in de raad van de nieuwe gemeente Groningen als fractievoorzitter.

Dhr. Bob de Greef

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: februari 2015 (5 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bob de Greef was penningmeester bij de SP-afdeling Groningen.

Mevr. Els van der Weele

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: januari 2019 (2 jaar, 27 dagen in dienst)