Overheid in Groningen

Gemeente Groningen (Groningen)

Pagina 1 van 9 (82 resultaten)

Dhr. Paul de Rook

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, P&O, Recreatie / Toerisme, Cultuur, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Paul de Rook (D66) heeft in zijn portefeuille: Financiën, P&O, Publieke Dienstverlening, Economie & Innovatie, Marktwezen, Internationale Handel & Samenwerking, Toerisme & Recreatie, Cultuur, Gebiedsgericht werken & Democratische vernieuwing en Wijkwethouder West.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Paul de Rook (D66) heeft in zijn portefeuille: Verkeer en Vervoer, Cultuur, Grote Markt Oostzijde / Groninger Forum en Sport.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Paul de Rook is genomineerd voor Beste Lokale Bestuurder 2015 (Binnenlands Bestuur).
  
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Paul de Rook (D66) 910 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Paul de Rook, Raadslid, D66, gemeente Groningen

Mevr. Carine Bloemhoff

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: februari 2019 (5 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Sociale Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Carine Bloemhoff heeft in haar portefeuille: Onderwijs, Werk & Participatie, Arbeidsmarktbeleid, Accommodatiebeleid en Wijkwethouder Oude Wijken.

Dhr. Mattias Gijsbertsen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider GroenLinks
Lijsttrekker GroenLinks (2014)
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) heeft in zijn portefeuille: Verbinding sociaal domein, Zorg & Veiligheid, Jeugd & Jeugdhulp, Volksgezondheid, Inkomen & Schulden, Beschermd Wonen & Opvang en Wijkwethouder Oost.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) heeft in zijn portefeuille: Sociale Zaken en Jeugdzorg, Duurzaamheid, Groenparticipatie en Ecologie, Integratie / Emancipatie en Dierenwelzijn.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is Mattias Gijsbertsen formateur bij de coalitieonderhandelingen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) 3346 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2006 - 2014Dhr. Mattias Gijsbertsen, Raadslid, GroenLinks, gemeente Groningen

Mevr. Inge Jongman

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: februari 2019 (5 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Inge Jongman heeft in haar portefeuille: Zorg & Welzijn, Dorpenbeleid, Landbouw, Natuur, Ecologie & Dierenwelzijn, Sport en Dorpswethouder Ten Boer: Garmerwolde, Lellens, Sint Annen, Ten Boer, Ten Post, Thesinge, Winneweer, Wittewierum & Woltersum.

Mevr. Glimina Chakor

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: februari 2019 (5 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Bedrijfsvoering, Wonen en Volkshuisvesting, Emancipatie, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Glimina Chakor heeft in de portefeuille: Stadsbeheer & Reiniging, Groen & Klimaatadaptatie, Duurzaamheid & Circulaire Economie, Inkoop, Integratie & emancipatie, Laaggeletterdheid, Toegankelijkheid, Evenementen en Wijkwethouder Zuid.

Dhr. Roeland van der Schaaf

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: oktober 2012 (6 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Ruimtelijke ordening , Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Wijkvernieuwing, Versterking & Herstel, Grondzaken, Maatschappelijk Vastgoed, Revitalisering stadhuis en Wijkwethouder Centrum.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Arbeidsmarkt en Aanpak Jeugdwerkloosheid, Gebiedsgericht werken (sociaal en fysiek), Maatschappelijk vastgoed, Stadsontwikkeling, Wonen, Monumenten, Grondzaken en Ouderen.

Bestuursperiode 2012-2014
Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Fysieke wijkvernieuwing, Grondzaken, Monumenten en verantwoordelijk voor de Cultuurverandering in de gemeente Groningen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Roeland van der Schaaf is lid van de commissie Ruimte en Wonen (VNG).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Roeland van der Schaaf lijsttrekker van de PvdA in de gemeente Groningen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Roeland van der Schaaf (PvdA) 5800 voorkeurstemmen.
   
Tot oktober 2012 was Roeland van der Schaaf gemeenteraadslid van PvdA Groningen.

Roeland van der Schaaf heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010: 109 voorkeurstemmen.

Dhr. Philip Broeksma

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: februari 2019 (5 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Philip Broeksma heeft in zijn portefeuille: Verkeer & Vervoer, Energietransitie, Digitale innovatie & ICT en Dorpswethouder Haren: Glimmen, Haren, Noordlaren, Onnen.

Dhr. Peter den Oudsten

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: januari 2015 (4 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Luchthavenzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Peter den Oudsten (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Algemene Zaken, Openbare Orde & Veiligheid, Externe Betrekkingen & Stedenbanden, Regionale Samenwerking, Gemeentearchief, Coördinatie Akkoord van Groningen, Stadstoezicht, Media, Versterking & Herstel, Groningen Airport Eelde en Voorzitter stuurgroep revitalisering stadhuis.

Bestuursperiode 2015-2018
Peter den Oudsten (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Algemene bestuurlijke zaken, Openbare Orde & Veiligheid, Externe Betrekkingen & Stedenbanden, Regionale Samenwerking, Gemeentearchief, Aardbevingen, Coördinatie Akkoord van Groningen en Stadstoezicht.

Peter den Oudsten is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Groningen. Peter den Oudsten is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf januari 2019 is Peter den Oudsten waarnemend burgemeester van de herindelingsgemeente Groningen. Daarbij geeft hij aan dat hij tot de zomer (2019) burgemeester blijft.

Van 2015 tot 2019 was Peter den Oudsten eerder burgemeester in Groningen.

In 2014 is Peter de Oudsten genomineerd voor beste lokale bestuurder 2014 (Binnenlands Bestuur).

Dhr. Julian Bushoff

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2019-)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: januari 2019 (6 maanden in dienst)

Dhr. Jan-Pieter Loopstra

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: november 2012 (6 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jan-Pieter Loopstra is lid van de commissies 'Werk en Inkomen' en 'Beheer en Verkeer'.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Jan-Pieter Loopstra (PvdA) 165 voorkeurstemmen.