Overheid in Groningen

Gemeente Groningen (Groningen)

Pagina 1 van 1 (9 resultaten)

Mevr. Carine Bloemhoff

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: februari 2019 (1 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Sociale Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Carine Bloemhoff heeft in haar portefeuille: Onderwijs, Werk & Participatie, Arbeidsmarktbeleid, Accommodatiebeleid en Wijkwethouder Oude Wijken.

Dhr. Philip Broeksma

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: februari 2019 (1 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Philip Broeksma heeft in zijn portefeuille: Verkeer & Vervoer, Energietransitie, Digitale innovatie & ICT en Dorpswethouder Haren: Glimmen, Haren, Noordlaren, Onnen.

Mevr. Christien Bronda

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: januari 2020 (1 jaar, 28 dagen in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering

Mevr. Glimina Chakor

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: februari 2019 (1 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Bedrijfsvoering, Wonen en Volkshuisvesting, Emancipatie, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Glimina Chakor heeft in de portefeuille: Stadsbeheer & Reiniging, Groen & Klimaatadaptatie, Duurzaamheid & Circulaire Economie, Inkoop, Integratie & emancipatie, Laaggeletterdheid, Toegankelijkheid, Evenementen en Wijkwethouder Zuid.

Dhr. Paul de Rook

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (6 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, P&O, Recreatie / Toerisme, Cultuur, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Paul de Rook (D66) heeft in zijn portefeuille: Financiën, P&O, Publieke Dienstverlening, Economie & Innovatie, Marktwezen, Internationale Handel & Samenwerking, Toerisme & Recreatie, Cultuur, Gebiedsgericht werken & Democratische vernieuwing en Wijkwethouder West.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Paul de Rook (D66) heeft in zijn portefeuille: Verkeer en Vervoer, Cultuur, Grote Markt Oostzijde / Groninger Forum en Sport.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Paul de Rook is genomineerd voor Beste Lokale Bestuurder 2015 (Binnenlands Bestuur).
  
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Paul de Rook (D66) 910 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Paul de Rook, Raadslid, D66, gemeente Groningen

Mevr. Isabelle Diks

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: april 2020 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Isabelle Diks heeft in de portefeuille: Verbinding sociaal domein, Zorg & Veiligheid, Jeugd & Jeugdhulp, Volksgezondheid, Inkomen & Schulden en Wijkwethouder Oost.

Mevr. Inge Jongman

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: februari 2019 (1 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Inge Jongman heeft in haar portefeuille: Zorg & Welzijn, Dorpenbeleid, Landbouw, Natuur, Ecologie & Dierenwelzijn, Sport en Dorpswethouder Ten Boer: Garmerwolde, Lellens, Sint Annen, Ten Boer, Ten Post, Thesinge, Winneweer, Wittewierum & Woltersum.

Dhr. Koen Schuiling

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: september 2019 (1 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Bibliotheek, Burgerzaken, Luchthavenzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Koen Schuiling heeft in de portefeuille: Algemene Zaken, Openbare Orde & Veiligheid, Externe Betrekkingen & Stedenbanden, Regionale Samenwerking, Gemeentearchief, Coördinatie Akkoord van Groningen, Stadstoezicht, Media, Versterking & Herstel, Groningen Airport Eelde en Voorzitter stuurgroep revitalisering stadhuis.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf begin 2020 heeft burgemeester Koen Schuiling tijdelijk zijn taken neergelegd om zich zo volledig te kunnen focussen op zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen.

Dhr. Roeland van der Schaaf

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: oktober 2012 (8 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Ruimtelijke ordening , Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Wijkvernieuwing, Versterking & Herstel, Grondzaken, Maatschappelijk Vastgoed, Revitalisering stadhuis en Wijkwethouder Centrum. Vanaf april 2020 is Roeland van der Schaaf eerste loco-burgemeester in Groningen.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Arbeidsmarkt en Aanpak Jeugdwerkloosheid, Gebiedsgericht werken (sociaal en fysiek), Maatschappelijk vastgoed, Stadsontwikkeling, Wonen, Monumenten, Grondzaken en Ouderen.

Bestuursperiode 2012-2014
Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Fysieke wijkvernieuwing, Grondzaken, Monumenten en verantwoordelijk voor de Cultuurverandering in de gemeente Groningen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Roeland van der Schaaf is lid van de commissie Ruimte en Wonen (VNG).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Roeland van der Schaaf lijsttrekker van de PvdA in de gemeente Groningen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Roeland van der Schaaf (PvdA) 5800 voorkeurstemmen.
   
Tot oktober 2012 was Roeland van der Schaaf gemeenteraadslid van PvdA Groningen.

Roeland van der Schaaf heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010: 109 voorkeurstemmen.