Overheid in Groningen

Gemeente Delfzijl (Groningen)

Pagina 2 van 3 (30 resultaten)

Dhr. Martijn Meijer

Functie: RaadslidPolitiek: Fractie 2014
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Jan Menninga

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Fractie 2014
Lijsttrekker Fractie 2014 (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 3 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, P&O, Sport, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jan Menninga (fractie 2014) heeft in zijn portefeuille: Personeel en organisatie, Informatisering en automatisering, Financiën. Sport, Inkoop en aanbesteding, Onderwijs, incl. Brede School, Gebiedsregie, Stadsbeheer, Coördinatie Holwierde (samen met wethouder Rijzebol), Coördinatie Dorpen (samen met wethouder Rijzebol) en Afronding Marconi, inclusief strand en overgang Centrum.

Jan Menninga is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jan Menninga (fractie 2014) heeft in zijn portefeuille: Personeel en organisatie, Informatisering en automatisering, Financiën, Sport, Inkoop en aanbesteding, Onderwijs, incl. Brede School, Coördinatie bezuinigingen gemeenschappelijke regelingen en Gebiedsregie.

Jan Menninga is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Delfzijl.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan Menninga (Fractie 2014) 666 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2002 - 2014Dhr. Jan Menninga, Raadslid, Fractie 2014, gemeente Delfzijl

Dhr. Eduard Mulder

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Tineke Naafs

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Tineke Naafs (VVD) 115 voorkeurstemmen.

Dhr. Jan Ottens

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Seniorenpartij Delfzijl (2014-)
Politiek leider Seniorenpartij Delfzijl
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan Ottens (Seniorenpartij Delfzijl) 136 voorkeurstemmen.

Mevr. Wieneke Pathuis

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: juni 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: BedrijfsvoeringToelichting: Lid van het managementteam.
Loco-gemeentesecretaris.

Dhr. Onno Rijkens

Functie: GriffierIn dienst sinds: maart 2002 (17 jaar, 2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Raadsgriffier, gemeente Delfzijl.

1997 - 2002
Afdelingshoofd Personeel & Organisatie en automatisering, gemeente Delfzijl.


Dhr. IJzebrand Rijzebol

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: november 2012 (6 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Vergunningen, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ijzebrand Rijzebol (CDA) heeft de portefeuille: VROM, incl. vergunningverlening, duurzaamheid en Energie, Wadden, Verkeer en vervoer, incl. doelgroepenvervoer, Stuurgroep Vitale Kust/Waddenoverleg, Projecten centrum Delfzijl, Coördinatie Wonen en Zorg (samen met burgemeester Beukema), Coördinatie Dorpen (samen met wethouder Menninga), Coördinatie Noord (samen met burgemeester Beukema) en Coördinatie Holwierde (samen met wethouder Menninga).

Ijzebrand Rijzebol is de 4e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ijzebrand Rijzebol (CDA) heeft de portefeuille: VROM, incl. vergunningverlening, Energie, Wadden, Stadsbeheer, Verkeer en vervoer incl. doelgroepenvervoer en Programma dorpen.

Ijzebrand Rijzebol is de vierde locoburgemeester bij de gemeente Delfzijl.

Bestuursperiode 2012-2014
Wethouder Ijzebrand Rijzebol (CDA) heeft de portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Milieu en Verkeer, bestaand uit: Ruimtelijke ordening, met uitzondering van de MER Oosterhorn, Milieu,Gemeentewerken, Riolering, Verkeer en vervoer, Vergunningverlening en toezicht, Gemeentelijk vastgoed, Begraafplaatsen en Speelruimtebeleid.
Werkzaamheden bij de Overheid:  
Wethouder Ijzebrand Rijzebol is voorzitter van de CDA-bestuurdersvereniging Groningen.

Ijzebrand Rijzebol is bestuurslid in de landelijke bestuurdersvereniging van het CDA.
Aanverwant:2003 - 2012Dhr. IJzebrand Rijzebol, Statenlid, CDA - Provincie Groningen, Provincie Groningen1995 - 2003Dhr. Ijzebrand Rijzebol, Raadslid, CDA Loppersum, gemeente Loppersum

Dhr. Hans Ronde

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 3 dagen in dienst)
Portefeuille: Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Jongeren / Jeugdzorg, Landelijk gebied / Water / Natuur, Cultuur, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hans Ronde (VVD) heeft in zijn portefeuille: conomie en werkgelegenheid (w.o. bedrijventerreinen, midden- en kleinbedrijf, markt), landbouw en natuur, Toerisme, recreatie en cultuur, Grondzaken, Vastgoed, Volksgezondheid, Bibliotheek, Jeugd, incl. passend onderwijs en RMC/Leerplicht, Project Cultureel Centrum, Coördinatie Wijken, Centrum en Farmsum (samen met wethouder Joostens) en 2e vervanger openbare orde en veiligheid.

Hans Ronde is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Hans Ronde (VVD) heeft in zijn portefeuille: Economie en werkgelegenheid (w.o. bedrijventerreinen, midden en klein bedrijf, markt), Landbouw en natuur, Toerisme, recreatie en cultuur, incl. stuurgroep Waddenzeehavens, Grondzaken, Vastgoed, Volksgezondheid, Bibliotheek, Jeugd, incl. passend onderwijs, Programma Cultuurhuis, incl. IVAK en Molenberg en Hans Ronde is de tweede vervanger van 'crisisbeheersing'.

Hans Ronde is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Delfzijl.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hans Ronde (VVD) 58 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Hans Ronde, Raadslid, VVD, gemeente Delfzijl

Dhr. Sebastien Sabanga

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)