Overheid in Groningen

Gemeente Delfzijl (Groningen)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Dhr. Gerard Beukema

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: oktober 2015 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Sociale Zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Wonen en Volkshuisvesting, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Gerard Beukema heeft in zijn portefeuille: Algemene coördinatie, Communicatie, Klantencontact, Bestuurlijke zaken, Openbare orde en veiligheid, Bestuurlijke samenwerking, Coördinatie herstructurering centrum Delfzijl, Coördinatie Wonen en Zorg (samen met wethouder Rijzebol), Coördinatie Gaswinning, Coördinatie Herindeling, Coördinatie Noord (samen met wethouder Rijzebol) en Coördinatie Krewerd.

Bestuursperiode 2015-2018
Gerard Beukema heeft in zijn portefeuille: Algemene coördinatie, Communicatie, Klantencontact, Bestuurlijke zaken, Openbare orde en veiligheid, Bestuurlijke samenwerking, Coördinatie bovengemeentelijke subsidies, Coördinatie IIP, Coördinatie Programma gaswinning en Voorzitter stuurgroep Marconi.

Gerard Beukema is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Delfzijl. Waarnemend Beukema is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W Delfzijl. Hij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem.

Van het college is Gerard Beukema wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van de dubbel. 

Dhr. Meindert Joostens

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2006 (13 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Meindert Joostens heeft in zijn portefeuille: Zorg, Minderheden, Sociale Zaken, Sociale werkvoorziening, Maatschappelijke Ondersteuning (waaronder WMO), Volkskredietbank, Toezicht en handhaving, Coördinatie Sociaal Domein, Coördinatie Wijken, Centrum en Farmsum (samen met wethouder Ronde) en 1e vervanger openbare orde en veiligheid.

Coalitieakkoord 2014-2018
Wethouder Meindert Joostens (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Doelgroepenbeleid, Sociale Zaken, Sociale werkvoorziening, Maatschappelijke Ondersteuning (waar onder WMO), Volkskredietbank, Toezicht en handhaving, Coördinatie implementatie 3Dís, Programma wijken en Meindert Joostens is de eerste vervanger 'crisisbeheersing'.

Meindert Joostens is de derde locoburgemeester bij de gemeente Delfzijl.

Coalitieakkoord 2010-2014
Wethouder Meindert Joostens (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Sociale zaken en minimabeleid, Arbeidsmarktbeleid, Volkskredietbank, Sociale werkvoorziening, Financiën/Belastingen, Bedrijfsvoering, Inkoopbeleid, Communicatie, Informatisering en automatisering, Natuurbeheer en Wadden en verantwoordelijk voor de Handhaving in de gemeente Delfzijl.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Meindert Joostens lijsttrekker van de ChristenUnie in de gemeente Delfzijl. Meindert Joostens (ChristenUnie) heeft 984 voorkeurstemmen.

Dhr. Peter Leeuw

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: juni 2012 (7 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: BedrijfsvoeringToelichting: Peter Leeuw is Algemeen Directeur / gemeentesecretaris, gemeente Delfzijl.Werkzaamheden bij de Overheid:
2010 - 2012
Peter Leeuw is hoofd VROM, gemeente Delfzijl.

Dhr. Jan Menninga

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Fractie 2014
Lijsttrekker Fractie 2014 (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, P&O, Sport, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jan Menninga (fractie 2014) heeft in zijn portefeuille: Personeel en organisatie, Informatisering en automatisering, Financiën. Sport, Inkoop en aanbesteding, Onderwijs, incl. Brede School, Gebiedsregie, Stadsbeheer, Coördinatie Holwierde (samen met wethouder Rijzebol), Coördinatie Dorpen (samen met wethouder Rijzebol) en Afronding Marconi, inclusief strand en overgang Centrum.

Jan Menninga is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jan Menninga (fractie 2014) heeft in zijn portefeuille: Personeel en organisatie, Informatisering en automatisering, Financiën, Sport, Inkoop en aanbesteding, Onderwijs, incl. Brede School, Coördinatie bezuinigingen gemeenschappelijke regelingen en Gebiedsregie.

Jan Menninga is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Delfzijl.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan Menninga (Fractie 2014) 666 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2002 - 2014Dhr. Jan Menninga, Raadslid, Fractie 2014, gemeente Delfzijl

Dhr. IJzebrand Rijzebol

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: november 2012 (6 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Vergunningen, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ijzebrand Rijzebol (CDA) heeft de portefeuille: VROM, incl. vergunningverlening, duurzaamheid en Energie, Wadden, Verkeer en vervoer, incl. doelgroepenvervoer, Stuurgroep Vitale Kust/Waddenoverleg, Projecten centrum Delfzijl, Coördinatie Wonen en Zorg (samen met burgemeester Beukema), Coördinatie Dorpen (samen met wethouder Menninga), Coördinatie Noord (samen met burgemeester Beukema) en Coördinatie Holwierde (samen met wethouder Menninga).

Ijzebrand Rijzebol is de 4e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ijzebrand Rijzebol (CDA) heeft de portefeuille: VROM, incl. vergunningverlening, Energie, Wadden, Stadsbeheer, Verkeer en vervoer incl. doelgroepenvervoer en Programma dorpen.

Ijzebrand Rijzebol is de vierde locoburgemeester bij de gemeente Delfzijl.

Bestuursperiode 2012-2014
Wethouder Ijzebrand Rijzebol (CDA) heeft de portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Milieu en Verkeer, bestaand uit: Ruimtelijke ordening, met uitzondering van de MER Oosterhorn, Milieu,Gemeentewerken, Riolering, Verkeer en vervoer, Vergunningverlening en toezicht, Gemeentelijk vastgoed, Begraafplaatsen en Speelruimtebeleid.
Werkzaamheden bij de Overheid:  
Wethouder Ijzebrand Rijzebol is voorzitter van de CDA-bestuurdersvereniging Groningen.

Ijzebrand Rijzebol is bestuurslid in de landelijke bestuurdersvereniging van het CDA.
Aanverwant:2003 - 2012Dhr. IJzebrand Rijzebol, Statenlid, CDA - Provincie Groningen, Provincie Groningen1995 - 2003Dhr. Ijzebrand Rijzebol, Raadslid, CDA Loppersum, gemeente Loppersum

Dhr. Hans Ronde

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Jongeren / Jeugdzorg, Landelijk gebied / Water / Natuur, Cultuur, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hans Ronde (VVD) heeft in zijn portefeuille: conomie en werkgelegenheid (w.o. bedrijventerreinen, midden- en kleinbedrijf, markt), landbouw en natuur, Toerisme, recreatie en cultuur, Grondzaken, Vastgoed, Volksgezondheid, Bibliotheek, Jeugd, incl. passend onderwijs en RMC/Leerplicht, Project Cultureel Centrum, Coördinatie Wijken, Centrum en Farmsum (samen met wethouder Joostens) en 2e vervanger openbare orde en veiligheid.

Hans Ronde is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Hans Ronde (VVD) heeft in zijn portefeuille: Economie en werkgelegenheid (w.o. bedrijventerreinen, midden en klein bedrijf, markt), Landbouw en natuur, Toerisme, recreatie en cultuur, incl. stuurgroep Waddenzeehavens, Grondzaken, Vastgoed, Volksgezondheid, Bibliotheek, Jeugd, incl. passend onderwijs, Programma Cultuurhuis, incl. IVAK en Molenberg en Hans Ronde is de tweede vervanger van 'crisisbeheersing'.

Hans Ronde is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Delfzijl.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hans Ronde (VVD) 58 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Hans Ronde, Raadslid, VVD, gemeente Delfzijl