Overheid in Groningen

Gemeente Delfzijl (Groningen)

Pagina 1 van 4 (31 resultaten)

Dhr. Gerard Beukema

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: oktober 2015 (2 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Gerard Beukema heeft in zijn portefeuille: Algemene coördinatie, Communicatie, Klantencontact, Bestuurlijke zaken, Openbare orde en veiligheid, Bestuurlijke samenwerking, Coördinatie bovengemeentelijke subsidies, Coördinatie IIP, Coördinatie Programma gaswinning en Voorzitter stuurgroep Marconi.

Gerard Beukema is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Delfzijl. Waarnemend burgemeester Beukema is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W Delfzijl. Hij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem.

Van het college is Gerard Beukema wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van de burgemeester dubbel. 

Dhr. Mario Brouwer

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2016-)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Duo-fractievoorzitter PvdA.Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Mario Brouwer (PvdA) 131 voorkeurstemmen.
 
Mario Brouwer was eerder gemeenteraadslid in Delfzijl (vanaf 2006).
Aanverwant:2006 - 2014Dhr. Mario Brouwer, Raadslid, PvdA, gemeente Delfzijl

Dhr. Cor Buffinga

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2006 (11 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Cor Buffinga (ChristenUnie) 51 voorkeurstemmen.

Mevr. Tiny Buiter-Dallinga

Functie: RaadslidPolitiek: Fractie 2014
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Tiny Buiter-Dallinga (Fractie 2014) 137 voorkeurstemmen.

Dhr. Arie Heuvelman

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD
Lijsttrekker VVD (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2006 (11 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Arie Heuvelman lijsttrekker van de VVD in de gemeente Delfzijl. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Arie Heuvelman (VVD) 772 voorkeurstemmen.
  
Gemeenteraadslid Arie Heuvelman is fractievoorzitter namens VVD in de gemeenteraad van Delfzijl.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 was Arie Heuvelman lijsttrekker van de VVD in de gemeente Delfzijl.


Dhr. Harrie Houwerzijl

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Lijst Houwerzijl (2017-)
Politiek leider Lijst Houwerzijl
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: In november 2017 geeft Harrie Houwerzijl aan dat hij als raadslid stopt bij de volgende verkiezingen (2018).

Tot 4 september 2017 is Harrie Houwerzijl raadslid voor de VVD.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Harrie Houwerzijl (VVD) 70 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2000 - 2006Dhr. Harrie Houwerzijl, Wethouder, VVD Delfzijl, gemeente Delfzijl

Dhr. Vincent Janszen

Functie: RaadslidPolitiek: Lijst Stulp
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Vincent Janszen (Lijst Stulp) 38 voorkeurstemmen.

Dhr. Meindert Joostens

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2006 (11 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Toezicht en (integrale) handhavingToelichting: Coalitieakkoord 2014-2018
Wethouder Meindert Joostens (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Doelgroepenbeleid, Sociale Zaken, Sociale werkvoorziening, Maatschappelijke Ondersteuning (waar onder WMO), Volkskredietbank, Toezicht en handhaving, Coördinatie implementatie 3Dís, Programma wijken en Meindert Joostens is de eerste vervanger 'crisisbeheersing'.

Meindert Joostens is de derde locoburgemeester bij de gemeente Delfzijl.

Coalitieakkoord 2010-2014
Wethouder Meindert Joostens (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Sociale zaken en minimabeleid, Arbeidsmarktbeleid, Volkskredietbank, Sociale werkvoorziening, Financiën/Belastingen, Bedrijfsvoering, Inkoopbeleid, Communicatie, Informatisering en automatisering, Natuurbeheer en Wadden en verantwoordelijk voor de Handhaving in de gemeente Delfzijl.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Meindert Joostens lijsttrekker van de ChristenUnie in de gemeente Delfzijl. Meindert Joostens (ChristenUnie) heeft 984 voorkeurstemmen.

Dhr. Rob Kok

Functie: RaadslidPolitiek: Lijst Stulp
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Rob Kok (Lijst Stulp) 86 voorkeurstemmen.Aanverwant:heden Dhr. Rob Kok, Raadslid, Leefbaar Utrecht, gemeente Utrecht

Dhr. Harold Kol

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Harold Kol (ChristenUnie) 24 voorkeurstemmen.