Overheid in Groningen

Gemeente Delfzijl (Groningen)

Statistieken gemeente Delfzijl

Oppervlakte: 22.748 ha.
Aantal zetels: 19
Aantal inwoners (actueel): 24.609
Aantal burgers gemeente aug 2020: 24.609
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 24.709
Bewonersaantal mei 2018: 24.759
Aantal inwoners januari 2017: 24.965
Aantal inwoners maart 2016: 25.002
Aantal inwoners december 2015: 25.056
Aantal inwoners maart 2015: 25.357
Aantal inwoners mei 2014: 25.651
januari 2014: 25.686
november 2013: 25.738
augustus 2013: 25.802
mei 2013: 25.909
2012: 26.496
Aantal inwoners jan 2010: 26.635
Aantal inwoners jan 2009: 26.744
Bevolking jan 2008: 27.314
Inwonersaantal 2007: 27.653
Inwonersaantal 2006: 27.989
Inwonersaantal 2005: 28.446
Inwonersaantal 2004: 28.809

Contact gemeente Delfzijl

Johan van den Kornputpln 10, 9934 EA DELFZIJL (Postbus 20000, 9930 PA DELFZIJL)
Tel 0596-639911
E-mail: gemeente@delfzijl.nl
Website: www.delfzijl.nl

+ meer informatie (aantal zetels en ranking)

Ranking langstzittende raadsleden
Lokaal Belang Eemsdelta, Dhr. Luc Schumer: 17 jaarCDA, Dhr. Piet van Hoogdalem: 14 jaarVVD, Dhr. Arie Heuvelman: 14 jaarGemeentebelangen Eemsdelta, Dhr. Rob Kok: 10 jaarSeniorenpartij Delfzijl, Dhr. Jan Ottens: 6 jaarChristenUnie, Dhr. Harold Kol: 6 jaarPvdA, Mevr. Janny Volmer-Kuiper: 4 jaarFractie Haan, Dhr. Tim Haan: 2 jaarFractie Schanssema, Dhr. Johan Schanssema: 2 jaar

Pagina 1 van 3 (30 resultaten)

> Marktonderzoek in Delfzijl


Werkzaamheden bij de Overheid:Voer vandaag een raadpleging of marktonderzoek uit in Delfzijl. Klik rechts op de buttons voor meer informatie of neem telefonisch contact op.

Dhr. Gerard Beukema

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: oktober 2015 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Sociale Zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Wonen en Volkshuisvesting, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Gerard Beukema heeft in zijn portefeuille: Algemene coördinatie, Communicatie, Klantencontact, Bestuurlijke zaken, Openbare orde en veiligheid, Bestuurlijke samenwerking, Coördinatie herstructurering centrum Delfzijl, Coördinatie Wonen en Zorg (samen met wethouder Rijzebol), Coördinatie Gaswinning, Coördinatie Herindeling, Coördinatie Noord (samen met wethouder Rijzebol) en Coördinatie Krewerd.

Bestuursperiode 2015-2018
Gerard Beukema heeft in zijn portefeuille: Algemene coördinatie, Communicatie, Klantencontact, Bestuurlijke zaken, Openbare orde en veiligheid, Bestuurlijke samenwerking, Coördinatie bovengemeentelijke subsidies, Coördinatie IIP, Coördinatie Programma gaswinning en Voorzitter stuurgroep Marconi.

Gerard Beukema is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Delfzijl. Waarnemend Beukema is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W Delfzijl. Hij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem.

Van het college is Gerard Beukema wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van de dubbel. 

Dhr. Nick Boersma

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Lokaal Belang Eemsdelta (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Eind 2019 wordt de naam van Fractie 2014 verandert in 'Lokaal Belang Eemsdelta'.

Mevr. Tiny Buiter-Dallinga

Functie: RaadslidPolitiek: Lokaal Belang Eemsdelta
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (6 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: In december 2019 wordt de naam van Fractie 2014 verandert in 'Lokaal Belang Eemsdelta'.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Tiny Buiter-Dallinga (Fractie 2014) 137 voorkeurstemmen.

Dhr. René Eijgelshoven

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2020 (6 maanden in dienst)

Dhr. Tim Haan

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Fractie Haan (2018-)
Politiek leider Fractie Haan
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot september 2020 is Tim de Haan raadslid voor GroenLinks in Delfzijl.

Vanaf 27 maart 2020 wordt Tim Haan tijdelijk als raadslid vervangen.

Dhr. Arie Heuvelman

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2014-)
Lijsttrekker VVD (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2006 (14 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Arie Heuvelman lijsttrekker van de VVD in de gemeente Delfzijl. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Arie Heuvelman (VVD) 772 voorkeurstemmen.
  
Gemeenteraadslid Arie Heuvelman is fractievoorzitter namens VVD in de gemeenteraad van Delfzijl.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 was Arie Heuvelman lijsttrekker van de VVD in de gemeente Delfzijl.


Dhr. Meindert Joostens

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2006 (14 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Meindert Joostens heeft in zijn portefeuille: Zorg, Minderheden, Sociale Zaken, Sociale werkvoorziening, Maatschappelijke Ondersteuning (waaronder WMO), Volkskredietbank, Toezicht en handhaving, Coördinatie Sociaal Domein, Coördinatie Wijken, Centrum en Farmsum (samen met wethouder Ronde) en 1e vervanger openbare orde en veiligheid.

Coalitieakkoord 2014-2018
Wethouder Meindert Joostens (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Doelgroepenbeleid, Sociale Zaken, Sociale werkvoorziening, Maatschappelijke Ondersteuning (waar onder WMO), Volkskredietbank, Toezicht en handhaving, Coördinatie implementatie 3D’s, Programma wijken en Meindert Joostens is de eerste vervanger 'crisisbeheersing'.

Meindert Joostens is de derde locoburgemeester bij de gemeente Delfzijl.

Coalitieakkoord 2010-2014
Wethouder Meindert Joostens (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Sociale zaken en minimabeleid, Arbeidsmarktbeleid, Volkskredietbank, Sociale werkvoorziening, Financiën/Belastingen, Bedrijfsvoering, Inkoopbeleid, Communicatie, Informatisering en automatisering, Natuurbeheer en Wadden en verantwoordelijk voor de Handhaving in de gemeente Delfzijl.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Meindert Joostens lijsttrekker van de ChristenUnie in de gemeente Delfzijl. Meindert Joostens (ChristenUnie) heeft 984 voorkeurstemmen.

Dhr. Rob Kok

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen Eemsdelta
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (10 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: In maart 2020 wordt de naam 'Lijst Stulp' omgezet in Gemeentebelangen Eemsdelta.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Rob Kok (Lijst Stulp) 86 voorkeurstemmen.
Aanverwant:heden Dhr. Rob Kok, Raadslid, Leefbaar Utrecht, gemeente Utrecht

Dhr. Harold Kol

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie (2020-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (6 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Harold Kol (ChristenUnie) 24 voorkeurstemmen.